Kontraktsignering ved etatsdirektør Anna Maria Aursund fra Vann- og avløpsetaten og adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.
Kontraktsignering ved etatsdirektør Anna Maria Aursund fra Vann- og avløpsetaten og adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Stor anleggskontrakt med Oslo kommune

Veidekke Entreprenør har skrevet kontrakt verdt 615 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har skrevet kontrakt med Veidekke Entreprenør om å utvide Oset vannbehandlingsanlegg i Maridalen i Oslo. Oppdraget er verdt 615 mill. kroner.

Oset vannbehandlingsanlegg skal utvides og oppgraderes for å gi større kapasitet og bedre beredskap. Hele 90 prosent av byens drikkevann kommer fra dette anlegget, og med den forventede befolkningsveksten Oslo står ovenfor de neste årene, må byens vannforsyning forsterkes.

- Dette er et stort og viktig oppdrag både for Oslo kommune og for Veidekke. Vi takker for tilliten, og ser frem til å samarbeide tett med Vann- og avløpsetaten om dette omfattende prosjektet, sier adm. direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør.

Veidekkes oppdrag innebærer bygging av fire nye fjellhaller der det kan lagres til sammen 100.000 kubikkmeter vann. Til disse hallene skal det sprenges ut cirka 300.000 kubikkmeter fjell, og til støpning av de fire bassengene vil det medgå omlag 20.000 kubikkmeter betong.

I tillegg inngår noen tekniske arbeider på eksisterende anlegg i oppdraget. Riggområdet blir liggende langs adkomstvegen til administrasjonsbygget ved Oset. 

Arbeidene starter opp i begynnelsen av september 2017 og skal avsluttes i desember 2021.