Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen har hatt «hodebry» med enkelte kontrakter med utenlandske bedrifter, men ønsker internasjonal konkurranse i Norge. Illustrasjons
Avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen har hatt «hodebry» med enkelte kontrakter med utenlandske bedrifter, men ønsker internasjonal konkurranse i Norge. Illustrasjons

Flest Vegvesen-kontrakter til norske entreprenører

En sjettedel av Vegvesenets utbyggingskontrakter, med en samlet verdi på 2,4 milliarder, kroner gikk til utenlandske entreprenører i 2016. Snittet siden 2010 er to milliarder kroner i årsomsetning.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har en relativt stabil deltakelse fra firma uten fast tilknytning til Norge, men det er ingen økende trend, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin, som har ansvar for byggherreområdet i Vegdirektoratet, til Vegnett.no.

Hvem er «utledninger»?

Definisjonen av «utlending» er ikke helt enkel, påpeker Sandvin:

- Vi har utenlandske entreprenører som har fått en fot i markedet ved å kjøpe opp norske selskap. Vi har for eksempel velkjente tyske selskap som kommer med en tysk organisasjon og leier inn kompetanse når de utfører arbeid i Norge. Atter andre har norske heleide datterselskap. NCC og Skanska regner vi som norske selv om de har svenske moderselskap, ettersom disse har lange tradisjoner og har norske datterselskap.

For eksempel er regnes Porr Norge i Vegvesenets oversikt som «utlending» fordi selskapet kjøpte opp tyske Bilfingers virksomhet, og fikk kontrakten på Varoddbrua i kraft av Bilfingers tilbud, opplyses det på Vegnett.no.

Denne klassifiseringen reagerer Bettina Gerti Gross, Head of Business Development Region Nordic i Porr Norge, på:

- Vi innleverte Varoddbrua 16. desember 2016 som Porr Norge Infrastructure, og ikke som Bilfinger.

Gross opplyser at de etter slutten av 2015 har levert alle anbud som Porr Norge eller som Porr Norge Infrastructure.

- Akkurat som at NCC og Skanska har svenske moderselskap, har vi et østerriksk. Nå har vi ca. 170 norskansatte medarbeidere. Ved oppstart av E18 Rugtvedt-Dørdal blir vi 200, sier Gross.

OPS-kontraktene

I forarbeidet til OPS-kontrakter, som er svært store kontrakter, har Vegvesenet kommunisert med det internasjonale markedet. Utledninger er med i konkurransen om kontrakten rv.3/rv.25 Løten – Elverum, der konkurransen pågår. Det spesielle med OPS er at selskapet som vinner kontrakten skal stå for finansering, bygging og drift.

- Det skal ikke underslås at enkelte kontrakter med utlendinger har gitt oss hodebry. På den annen side har utlendinger gjort store og krevende arbeider i Norge på en svært god måte. Vi er underlagt et regelverk som forutsetter at kontrakter lyses ut i det europeiske markedet. Det er vår oppgave som byggherre å få det beste ut av den internasjonale konkurransen, sier Sandvin.