Illustrasjonsbilde sendt ut sammen med NAFs pressemeling om at tungbiler betaler for lite for sin veibruk.
Illustrasjonsbilde sendt ut sammen med NAFs pressemeling om at tungbiler betaler for lite for sin veibruk.

- Hårreisende at tungtrafikken ikke betaler mer

Stig Skjøstad, adm. direktør i Norges Automobil-Forbund (NAF), mener tungbiler betaler for lite avgift for sin del av veibruken.

Publisert Sist oppdatert

- Næringslivet og tungtrafikken skaper så mye belastning på veiene at det er hårreisende at de ikke betaler mer enn privatbiler i avgift, sier han, og viser til at «alle betaler lik drivstoffavgift som en del av bensin- og dieselprisen».

Uttalelsen kommer i forbindelse med at NAF overleverte rapporten «Veikart for personlig transport» til leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomittee, Nikolai Astrup (Høyre), og Kjell-Idar Juvik fra Arbeiderpartiet 23. juni.

NAFs Veikart for personlig transport er ment som et hjelpemiddel til politikere og styresmakter «på veien mot en klimanøytral transportsektor». Les rapporten her.

- Drivstoffavgift rammer folk på landet

I en pressemelding skriver NAF:

«Mens privatpersonene blir påført kostnader som skal regulere bilbruk og stimulere til renere transport, finnes det få insentiver til at næringslivet reduserer sine utslipp. Tendensen er at privat bilbruk er på vei nedover, mens det transporteres stadig mer varer med tunge kjøretøy.»

- Hver gang politikerne diskuterer avgifter som dreier seg om bil, griper det rett inn i folks hverdag. I fjor var det budsjettkrise der drivstoffavgiften var sentral. Men denne avgiften rammer først og fremst folk på landet, som er avhengig av bilen, sier Skjøstad i meldingen.

- Næringslivet bør betale mer

NAF mener at næringslivet burde bidra med mye mer, «sett opp mot den belastningen i form av kø, ulykker og utslipp til luft som tungtransporten medfører».

- Politikerne må tenke nytt. Det kreves en utredning av et rettferdig system der de som belaster veiene mest, betaler mest avgift. Det må rett og slett mer penger inn fra næringslivet. Hvis næringslivet bidrar i henhold til den belastningen de påfører i form av forurensning, slitasje og kø, er summen til fordeling på private mindre, avslutter Skjøstad.

At tunge kjøretøy betaler mer per km enn personbiler på grunn av høyere drivstofforbruk, er ikke nevnt i rapporten eller pressemeldingen så langt AT.no kjenner til.

Powered by Labrador CMS