Denne lasten falt av under overlasting.
Denne lasten falt av under overlasting.

Ulovligheter og kaos på grensen

Dårlig lastsikring, dårlig sikt, brudd på kjøre- og hviletidsreglene, ødelagte bremser, overlast med mer førte til at flere hundre tungbiler/ -sjåfører fikk forbud mot å kjøre videre.

Publisert Sist oppdatert

Fra søndag 7. mai til fredag 12. mai har Statens vegvesen kontrollert 1304 tungbiler på de største grenseovergangene på Østlandet. 25 prosent av de kontrollerte kjøretøyene fikk kjøreforbud. I tillegg ble 29 førere anmeldt og det ble skrevet ut 148 mangellapper. 

- Selv om de aller fleste har alt i orden, er vi likevel litt skuffet over resultatene. Vi har avdekket en del grove forhold som vi helst skulle vært foruten, sier fagleder for utekontroll i Hedmark, Geir Thomas Finstad.

Han får støtte fra sin kollega i Østfold, Øyvind Grotterød.

- Vi skulle gjerne sett at antallet kjøreforbud og anmeldelser var lavere, men jeg vil likevel si at tilstanden på kjøretøyene er betydelig bedre enn den var for ti til femten år siden, sier han.

Kontrollene har foregått på overgangene i Østby og Magnor i Hedmark og på Ørje og Svinesund i Østfold. Langt flere enn de 1304 som ble stoppet for grundig kontroll har vært innom kontrollplassene.

- Kontrollørene våre lukter, lytter og ser på de kjøretøyene som passerer over vekta vår. Hvis alt virker å være i orden blir de vinket videre. Vi forsøker å målrette kontrollene våre, slik at vi ikke bruker tid på de som har alt i orden, sier Grotterød.

Dårlig sikt og lastsikring

Over 200 av kjøreforbudene kom som følge av dårlig lastsikring og dårlig sikt.

- 105 førere fikk pålegg om å bedre sikten fra førerplassen før de fikk kjøre videre. Mange av disse har satt inn hyller og skjermer på dashbordet som minsker sikten. Andre har hengt opp vimpler, dukker eller andre ornamenter i frontruta. For mye slikt er ikke tillatt og må fjernes før videre kjøring, sier Geir Thomas Finstad. 

Her ble det påpakning for lastsikringen.
Her ble det påpakning for lastsikringen.

98 førere fikk pålegg om å sikre lasten sin bedre før de fikk kjøre fra kontrollplassen.

- Vi ser dessverre at for mange slurver når de skal sikre lasten sin. Paller med fliser, jernrør, kunstgressmatter, rødvin, flatskjermer og alt annet må sikres godt. Hvis ikke kan de i verste fall føre til alvorlige ulykker langs veiene. Plastdukene som skjermer lasten på mange vogntog holder ikke som lastsikring. De spjærer som ingenting hvis lasten seiler avgårde, sier Grotterød.

Grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene

18 av de 29 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- På Østby stoppet vi blant annet et vogntog med to førere som til sammen hadde hvilt én time i løpet av de siste 30 timene. Begge mistet førerretten i Norge.

En annen fører hadde kjørt fra Tyskland til Svinesund uten sjåførkortet som skal registrere kjøre- og hviletiden. Han fikk 15.000 kroner i forelegg, forteller Finstad.

Andre alvorlige forhold:

  • Magnor: Semitrailer med seks defekte bremseskiver (samtlige hjul)
  • Magnor: Overlast av farlig gods (kreosot) – 60.000 kroner i gebyr
  • Ørje: Vogntog lakk store mengder diesel på kontrollplass, brannvesen måtte tilkalles
  • Svinesund: last falt av under omlasting, holdt på å treffe fører