Prisvinnere av beste bacheloroppgave, Caroline Otterstad, Hanne Ask Kronstad og Maiken Tøsse.
Prisvinnere av beste bacheloroppgave, Caroline Otterstad, Hanne Ask Kronstad og Maiken Tøsse.

Hedret med pris

Powel Constructions Maiken Tøsse og Caroline Otterstad mottok 28. mars prisen for årets beste bacheloroppgave innen geomatikk.

Publisert Sist oppdatert

Prisen, som er en anerkjennelse for faglig dyktighet og hedrer studenter for årets beste bachelor- og masteroppgave innen geomatikk, ble utdelt av styreleder Steinar Wergeland under velkomsttalen på årets Geomatikkdager på Lillehammer.

Tøsse og Otterstad studerte Landmåling og eiendomsdesign på Høgskolen i Bergen og jobbet begge ca. en dag i uken hos Powel Construction mens de skrev oppgaven «Monitorering av deformasjoner i fjell ved bruk av totalstasjon og laserskanner». Begge vært fast ansatt hos Powel siden endte studier sommeren 2016.

De skrev oppgaven sammen med medstudent Hanne Ask Kronstad.

Oppdrag for Vegvesenet

- Skred er den naturhendelsen som har ført til størst tap i Norge, både økonomisk sett og i antall tapte liv. Kartlegging og overvåking av ustabile fjellpartier spiller en viktig rolle i forebyggende arbeid. Det er tidligere forsket på monitorering av bevegelser i fjell ved bruk av totalstasjon, men det er lite tilgjengelig forskning når det gjelder reflektorløs monitorering ved bruk av totalstasjon. Monitorering er ofte omfattende og kostbart og vi ønsket å vurdere et kostnadseffektivt alternativ som kunne utføres med konvensjonelt landmålerutstyr, sier Tøsse.

De tre studentene testet bruk av totalstasjon og laserskanner mot et rasutsatt område i nærheten av Voss. Oppdraget fikk de fra Statens Vegvesen som ønsket grundigere kartlegging av en fjellblokk det var knyttet bekymring til.

- Vi gjennomførte flere tester for å undersøke om totalstasjon og laserskanner er egnet for monitorering av deformasjoner i fjell. Vi testet blant annet avstandsmålerens evne til å oppdage forflytning, undersøkte hvordan avstandsmålinger blir påvirket av innfallsvinkelen og reflektiviteten til ulike overflater, og utarbeidet så en måleprosedyre for å kunne oppdage bevegelser i fjell, forklarer Otterstad.

Innsendte bidrag er vurdert av utdannings- og forskningsgruppen til interesseorganisasjonen Geoforum etter tips fra faglærere ved de ulike utdanningsinstitusjonene.

Utdeling av prisene forutsetter at fagmiljøene foreslår relevante kandidater på både bachelor- og masternivå. Oppgavene skal være akademisk solide og vise at studentene evner å tenke nytt rundt kjente eller nye problemstillinger. Kun studenter ved geomatikkprogram kvalifiserer for å delta i konkurransen.

400 studielisenser

I juryens begrunnelse heter at «Oppgaven gjør et grunndig arbeid med å teste problemstillingen og mange relaterte spørsmål rundt den, og kommer med konkrete resultater som man kan benytte seg av umiddelbart. Selve problemstillingen viser nytenking rundt kjente problemstillinger, da den ser på mulighetene for besparelser av tid og penger ved å redusere kravene til nøyaktighet i enkelte situasjoner, og om det er godt nok for formålet.»

- Powel Construction jobber tett sammen med ulike utdanningsinstitusjoner og deltar også som forelesere i noen av fagene ved universitet, høyskoler og fagskoler. Hvert år tilbyr vi rundt 400 studentlisenser for fri bruk for studenter innen bygg- og anleggsfag. Vi tror tilgang på gode verktøy og relevante praktiske problemstillinger i studietiden er med på å løfte interessen og rekrutteringen til bransjen, sier Frode Solem, daglig leder i Powel Construction.

Det er første gang rekruttering- og profileringsprosjektet til Geoforum, Geomatikkbedriftene og Kartverket deler ut priser for beste geomatikkoppgaver. Prisen er en anerkjennelse for faglig dyktighet som man håper skal bidra til at flere får øynene opp for geomatikk.

Prisen for beste masteroppgave ble tildelt Håkon Bråten ved NTNU for sin oppgave «Indoor positioning using Bluetooth». De innsendte forslagene til kandidater er juryert av Robert Nordan (Norkart AS), Tone Kristiansen og Einar Jensen (begge Kartverket).