Flertallet i næringskomiteen på Stortinget øker prøveordning med 74 tonns tømmervogntog. Dette bildet er fra Finland hvor det nå pågår forsøk med tømmervogntog på 104 tonn.

Tømmervogntog på 74 tonn i Norge?

Næringskomiteen på Stortinget har nettopp levert sin innstilling til regjeringens skogmelding. Flertallet i komiteen forslår en prøveordning med 74 tonns tømmervogntog i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Det er Nationen som melder dette. Bakgrunnen er at slike vogntogvekter til en viss grad er tillatt i Sverige og på generell basis i Finland. Skognæringen er både internasjonal og konkurranseutsatt, men idag sliter Norge med høyere transportkostnader enn nabolandene.

Økt totalvekt forutsetter selvsagt at veiene henger med. Det er ikke så lenge siden maksimal vogntogvekt for tømmertransport ble økt til 60 tonn, samtidig som vogntoglengden ble økt fra 22 til 24 meter. I regjeringens skogmelding blir det lovet at flaskehalser langs veinettet skal utbedres for å få til flere veier med økt totalvekt. Samtidig vet vi at det mange steder i landet er veier som umuliggjør også dagens 60 tonns totalvekt.

Økt avvirkning mulig

Det ligger et stort potensial i økt skogavvirkning. I fjor ble det hugget 10,43 millioner kubikkmeter tømmer, som er det meste på 26 år og den nest høyeste avvirkningen siden 1920-tallet. Dette er likevel under halvparten av tilveksten.

Powered by Labrador CMS