Selvkjørende Volvo FMX skal i ett og et halvt år gå i test i Bolidens gruve i Kristineberg i Sverige.
Selvkjørende Volvo FMX skal i ett og et halvt år gå i test i Bolidens gruve i Kristineberg i Sverige.

Selvkjørende Volvo FMX i gruve

Nå går Volvo Trucks bokstavelig talt under bakken for å teste selvkjørende lastebiler.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av et og et halvt år skal selvkjørende Volvo FMX-lastebiler testes i trafikk i Bolidens gruve i Kristineberg i Sverige. Målet er å undersøke hvordan teknologi kan bidra til sikker og produktiv transport innenfor et krevende, begrenset miljø.

– Gjennom samarbeidet med Boliden går vår utvikling av autonome kjøretøy inn i en ny, spennende fase. Dette er første gangen selvkjørende lastebiler testes i trafikk under bakken, og resultatene kommer til å gi verdifull input til vårt arbeid med å omsette tekniske nyvinninger til praktisk nytte for våre kunder, sier Claes Nilsson, sjef for Volvo Trucks.

Volvo Trucks demonstrerte tidligere i år for første gang en selvkjørende Volvo FMX. Den vakte det stor oppmerksomhet.

AT.no var til stede, og vår rapport kan du se her.

Et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt med selvkjørende lastbiler kan bli et betydningsfullt bidrag til økt transporteffektivitet og produktivitet. Dette gjelder spesielt i gruver, havner og andre avgrensede og kontrollerte miljøer med en stor andel gjentagende kjøring.

Lastbilene som skal benyttes i gruven, er serieproduserte Volvo FMX’er som utstyres med ny funksjonalitet. Bland annet inngår et system med radar/laserbaserte sensorer. Systemet brukes for å lese av gruvens geometri og skaper et kart over veien som lastbilen skal følge. Den innsamlede informasjonen skal brukes for å regulere kjøretøyets styring, giring og hastighet. Ved hver ny kjøring leser sensorene kontinuerlig området rundt lastebilen og optimaliserer ruten ytterligere.

Optimert logistikk

Teknikken som brukes i de selvkjørende lastbilene, gjør det mulig å optimere logistikken i gruven på en helt annen måte enn i dag. Lastbilene kan gå i kontinuerlig drift, og gjennom eksakt ruteplanlegging og jevn hastighet slipper man køer og kan korte ned tidene for lasting og lossing. Ved sprenging må sjåførene til vanlig vente på at gruveinngangen luftes før malmen kan lastes, men med en selvkjørende lastebil kan man unngå slike restriksjoner.

Sikkerheten prioriteres

En selvkjørende lastebil må være minst like sikker og pålitelig som en manuelt håndtert lastebil. Om et hinder skulle dukke opp i nærheten av lastebilen, stopper den automatisk, samtidig som transportledelsen advares. Av de seks sensorene som inngår i utstyret er det alltid to som leser av samme del av omgivelsene. Skulle en feil inntreffe på lastbilen, kan den fjernstyres fra transportledelsen.

Claes Nilsson, sjef for Volvo Trucks, mener gruvetesten er viktig for videre utvikling av autonome kjøretøy.
Claes Nilsson, sjef for Volvo Trucks, mener gruvetesten er viktig for videre utvikling av autonome kjøretøy.

Se denne videoen for ytterligere informasjon.