Borhodet på den første TBM-en under montering i fjellhallen ved Åsland. Bildet er tatt i mai 2016.
Borhodet på den første TBM-en under montering i fjellhallen ved Åsland. Bildet er tatt i mai 2016.

Denne startes 5. september - med retning Oslo

Den første av de fire tunnelboremaskinene (TBM) på Follobaneprosjektet starter etter planen opp 5. september.

Publisert Sist oppdatert

Monteringen av maskinen ved Åsland på grensen mellom Oslo og Ski kommune er i rute, skriver Jernbaneverket i et nyhetsbrev.

Denne TBM-en skal bore i retning Oslo, sammen med en annen maskin som starter noen uker senere. De to siste TBM-ene skal bore i retning Ski, og alle maskinene er planlagt satt i drift i løpet av året.

Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) er entreprenøren som har kontrakten på byggingen av Follotunnelen som er den viktigste delen av nye Follobanen. På oppdrag fra AGJV har tyske Herrenknecht bygget fire tunnelboremaskiner (TBM) som skal drive det som blir Norges lengste jernbanetunnel.

Det er produsert 3500 betongelementer ved fabrikkanlegget på Åsland, noe som utgjør ca. 900 meter ferdig tunnel. Tunnelboremaskinene skal senere montere ringene på tunnelens overflate under boring, opplyser Jernbaneverket.

Det blir stor aktivitet på fabrikkanlegget fremover for å produsere nok betongelementer, både i forkant av og under tunnelboringen. To av de tre produksjonslinjene på fabrikken er nå i drift, og den tredje produksjonslinjen tas snart i bruk i løpet av august.

STILLING LEDIG: