Nye Veiers Anette Aanesland oppfordrer til samhandling og kortere planleggingstid for en rask og smart veibygging.
Nye Veiers Anette Aanesland oppfordrer til samhandling og kortere planleggingstid for en rask og smart veibygging.

- Her må det tas veigrep

- Lønnsomheten kan økes med 60 milliarder kroner gjennom smart og rask veibygging. Det må skapes handlingsrom for innovasjon.

Publisert Sist oppdatert

Det sier teknologi og utbyggingsdirektør Anette Aanesland i Nye Veier AS. Hun følte seg på trygg grunn da hun redegjorde for status etter snart et halvt års drift på NHOLT-kongressen i hennes hjemby Kristiansand nylig. Det er nettopp i Sørlandshovedstaden at Nye Veier har sin hovedbase.

Ifølge Aanesland går det nå rette veien, etter snart et halvt års drift. Hun mener det er mulig å spare 24 milliarder i kostnader og øke den samfunnsøkonomiske nytten med 36 milliarder kroner.

– Men det forutsetter samhandling, kortere planleggingstid og en rask og smart veibygging, understreker Aanesland som vi møtte på NHO Logistikk og Transports (NHOLT) årskonferanse nylig.

- Besparelsene hadde vært mulig dersom vi hadde startet helt fra bunnen av med ubegrenset likviditet, ingen planer fra før og full uttelling på alle søknader om endrede krav. Men det er fortsatt store besparelser på å korte ned på byggetiden og se på designvalg og måten prosjektene gjennomføres på, sier Nye Veiers teknologi- og utbyggingsdirektør.

Mer effektive svensker

Aanesland understreker at det er dobbelt så dyrt å bygge vei i Norge sammenlignet med Sverige. Hun fremhever også at svenskene er langt med effektive. – Vi har en stor oppgave med å utfordre regelverk-siden. Men vi skal også huske på at forskjell i topografi og prisnivå utgjør halvparten av prisforskjellen. Det er ting vi ikke kan gjøre noe med. Siste halvparten er prosjektgjennomføring og design, og her er det altså penger å spare, sier Aanesland.

Nå vurderer hun mulighetene for å bygge smalere motorveier, slik som i Sverige, for å få redusert utbyggingskostnadene.

- Vi kan ta tak i helt enkle ting som å standardisere lysmaster langs veiene. I dag står de av og til i midten av veien, mens de andre steder står langs sidene. Da gjelder det å standardisere alle slike løsninger, sier Aanesland som understreker at Nye Veier krever at entreprenører skal være med i konsultasjonsfasen.

Aasland kom fra stillingen som avdelingsdirektør i Statens vegvesen da hun ble ansatt i Nye Veier 1. januar. I perioden 2006-2009 var hun teknisk sjef i Agder OPS Vegselskap.

– Smalere veibygging skal ikke gå på trafikksikkerheten løs. Men når prisen for veibygging nesten er det dobbelte som i Sverige, så er vi nødt til å se på måten vi gjennomfører prosjektene på, sier Aanesland.

Hun forteller at Nye Veier AS har vært inne i en betydelig rekrutteringsfase fra seks ansatte i januar til 52 i dag. Ved utgangen av året har antallet ansatte økt til 85. 30 har virksomheten ved selskapets hovedbase i Kristiansand.

Hun er litt stolt over at Stortinget nylig ga klarsignal for første Nye Veier-prosjekt, et utbyggingsprosjekt som skal gi ny firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal. Den 23 kilometer lange strekningen er planlagt å være ferdig høsten 2019. Utbyggingskostnaden forventer å beløpe seg til 5505 millioner 2016-kroner. Utbyggingen skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.

I tillegg til strekningen E18 Tvedestrand – Arendal har Nye Veier AS vedtatt å bygge ut E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til 2019/2020.

Om Nye Veier AS

Nye Veier AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet. Selskapets oppgaver er å gjennomføre planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av de riksveistrekninger som omfattes av selskapets portefølje og som selskapet etter avtale med Den norske stat har påtatt seg ansvar for.