Spesialtransport var for spesiell

Fører og firma ble anmeldt for denne transporten på riksvei 3 på vei nordover mot Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

Etter tips rykket Statens vegvesen ut for å stoppe et utenlandsk vogntog som bedrev spesialtransport.

- Dette ble for spesielt og for farlig å kjøre på riksvei 3 når det ikke blir utført riktig. Vogntoget var 27 meter langt og ca. 4,3 meter bredt og skulle til Nord-Trøndelag. Vedkommende hadde fått dispensasjon av Statens vegvesen, men på betingelse om betydelig smalere last, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens vegvesen.

Fører og firma blir anmeldt.

Transporten har kjøreforbud og står der vogntoget ble stoppet i Tynset i Hedmark. Det er opp til dispensasjonskontoret om transportbedriften får utføre transporten på nye vilkår eller om en annen må ta over.