Prosjektleder Dag Ivar Borg, byggeleder Gunleik Hoffman og kontrollingeniør Kurt Sturla Ness var fornøyde med tilbudene som hadde kommet inn.
Prosjektleder Dag Ivar Borg, byggeleder Gunleik Hoffman og kontrollingeniør Kurt Sturla Ness var fornøyde med tilbudene som hadde kommet inn.

Ni tilbud på E6-prosjekt

Ni entreprenører har lagt inn bud på utvidelse av E6 i Levanger

Publisert Sist oppdatert

Strekningen det er snakk om, er E6 fra Ronglan-Vassmarka i Levanger. Veien skal være avkjørselsfri med midtdeler.

Det skal bygges forbikjøringsfelt på en strekning i begge retninger. Eksisterende E6 må også forbedres for å tilfredsstille dagens krav til bredde og kurvatur. Det er ca. 5 km av strekningen som må utvides.

Dette innebærer at den lokale veien må legges om permanent noen steder. På nordsiden må det lages en midlertidig omkjøringsvei for å lede trafikken utenom en kurve med stor fjellskjæring. Som en følge av at E6 utvides må eksisterende kulverter og bruer også utvides.

Her er tilbudene:

Firma

Tilbud, uten MVA

Austad Maskinstasjon AS

154.545.462,00

Veidekke Industri AS

152.760.047,00

Teknobygg AS

133.111.901,00

Arne Hernes AS

168.089.448,10

Letnes Entreprenør AS

156.213.369,20

Tverås Maskin og Transport AS

147.654.900,80

Fiborg og Sellæg Maskin AS

121.268.061,60

Alf Brekken & Sønner AS

186.993.954,70

M3 Anlegg AS

218.205.281, 86

 

Ferdig sommeren 2018

Statens vegvesen Region midt legger opp til en byggetid på to år. Sørdelen skal være ferdig det første året, mens norddelen gjøres ferdig det andre året. Frist for ferdigstillelse er 03.07.18. Sør for midlertidig rundkjøring skal veien stå ferdig 15.09.17.

Det er utfordringer knyttet til mye trafikk på E6, nærhet til jernbanen, strekningsvis dårlig grunn og mye sprenging. Grunnforholdene varierer mye over strekningen. Det er påvist kvikk- og sensitiv leire på flere partier. Stabilitetsberegninger indikerer at stabiliteten er anstrengt på enkelte partier. Dette gjelder særlig mellom jernbanen og Nesvatnet.

Entreprisen omfatter alle arbeider for å lage et ferdig veiprosjekt inkludert blant annet gatelysanlegg, asfalt, skilting og veimerking.

Støyisolering av hus og uteplasser lyses ut som egen kontrakt på et senere tidspunkt.

  
STILLING LEDIG: