Riksvei 55 mellom Kløvi og Njøs på Leikanger.
Riksvei 55 mellom Kløvi og Njøs på Leikanger.

Tilbudsåpning på riksvei 55

Fem firma vil bygge ny gang- og sykkelvei i Leikanger.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 8.mars var det tilbudsåpning på regionveikontoret i Leikanger på bygging av ny gang- og sykkelvei til riksvei 55 Kløvi-Njøs. Totalt fem tilbud kom inn, og det skilte ca. fire millioner kroner mellom det høyeste og laveste tilbudet.

- Vi er godt fornøyd med antallet tilbydere, og vi er glade for at det er stor interesse for en jobb som har mye å bety for lokalsamfunnet. Nå skal tilbudene evalueres og kontrollregnes før vi tar en endelig beslutning, sier prosjektleder Tone Anette Espe.

Arbeidet med bygging av 550 meter ny gang- og sykkelvei fra Kløvi til Njøs skal starte våren 2016. Veilysene på strekningen fra Njøsaveien til Kløvi skal også fornyes, og busstoppen ved Statens hus skal rustes opp.

Statens vegvesen samarbeider med Leikanger kommune og Sognekraft i dette prosjektet. I forbindelse med byggingen av gang- og sykkelvei skal det kommunale vann- og avløpsanlegget fornyes, og Sognekraft skal legge ny høyspentkabel i felles kabelgrøft.

Anleggsarbeidet skal være ferdig i løpet av desember 2016.

 

Tilbyder

Tilbud

Brødrene Lomheim AS

 

11.749.732 kroner

 

Magne Hafstad AS

 

14.879.534 kroner

 

Mesta AS

 

13.548.373 kroner

 

Fosse Maskin og Transport AS

 

13.059.902 kroner

 

Kveen AS

 

10.949.253 kroner