Tilbudsåpning i Tjernfjell-prosjektet

13 kom med tilbud på første entreprise i forbindelse med bygging av ny riksvei 77-strekning med tunnel.

Publisert Sist oppdatert

Denne første entreprisen er et mindre oppdrag som skal gjennomføres i løpet av et par måneder. Hovedentreprisen kunngjøres senere i vinter. Den omfatter bygging av ca. 3,3 km tunnel, samt ombygging av E6 i forbindelse med nytt kryssområde mellom rv. 77 og E6 i Saltdalen.

Tilbudsåpningen hos Statens vegvesen fredag 15. januar viste følgende tilbudspriser:

Løpenr.

Tilbyders navn

Tilbudssum,

ekskl. mva.:

1.

Reipå Knuseri

5.192.140,00

2.

M3 Anlegg AS

4.489.229,61

3.

Grunn og Fjell Entreprenøren AS

2.444.180,00

4.

Kristensen Maskin AS

2.103.650,00

5.

Johansen Maskin AS

2.119.950,00

6.

SA Anlegg AS

2.738.122,00

7.

HJH Fjell og Anleggsentreprenør

4.039.400,-

8.

Magne Opland AS

3.270.300,-

9.

Mesta AS

2.424.690,50

10.

Thore Magnussen & Sønn AS

3.806.350,-

11.

Alf Brekken & Sønner

2.971.650,-

12.

Bernhardsen Entreprenør

3.176.615,-

13.

PK Strøm AS

2.135.920,-


- Nå skal vi kontrollregne på tilbudene før vi tilbyr kontrakt til en av entreprenørene. Forventet anleggsstart er i løpet av februar, sier prosjektleder Arild Hegreberg.

Kjent «vogntog-felle»

Riksvei 77 er en ca. 34 km lang mellomriksveg som går fra E6 i Saltdal i vest til svenskegrensen i øst. Den 4 km lange strekningen forbi Tjernfjellet har sterk stigning, dårlig kurvatur, er smal og har mangelfulle grøfter og rekkverk. Veien går på en smal hylle i fjellet, og det er langt og bratt ned til bunnen av Junkerdalsura.

Andelen tunge kjøretøy er 26 %. Framkommelighetsproblematikken vinterstid gjør at veien ofte er stengt på grunn av vogntog som har kjørt seg fast. Alternative kjøreruter er E10 over Bjørnfjell og E12 over Umbukta.

Tunnel senest ferdig i 2019

I den kommende totalentreprisen skal det bygges en  ca. 3,3 km lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Det blir nytt kryss til E6 og ny adkomstvei mellom ny og eksisterende riksvei 77.

Skogrydding er utført på Saltdalsiden. Tunnelen kan stå ferdig sent 2018 / tidlig 2019.