Nye Veier AS og Statens vegvesen møttes i forbindelse med planleggingen av E6 Vingrom-Ensby. Fra venstre Svein Røed, prosjektdirektør Statens vegvesen Region Øst, Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier AS, Øyvind Moshagen, prosjektleder Statens vegvesen, E6 Biri-Otta, Annette Aanesland, direktør for teknologi- og utbyggingsstrategi, Nye Veier AS og Bjørn Hjelmstad, planleggingsleder Statens vegvesen, E6 Biri-Otta.
Nye Veier AS og Statens vegvesen møttes i forbindelse med planleggingen av E6 Vingrom-Ensby. Fra venstre Svein Røed, prosjektdirektør Statens vegvesen Region Øst, Ingrid Dahl Hovland, adm. dir. Nye Veier AS, Øyvind Moshagen, prosjektleder Statens vegvesen, E6 Biri-Otta, Annette Aanesland, direktør for teknologi- og utbyggingsstrategi, Nye Veier AS og Bjørn Hjelmstad, planleggingsleder Statens vegvesen, E6 Biri-Otta.

Nye Veier-ledere fikk E6-info

Mandag 14. desember møttes ledelsen i Nye Veier AS og prosjektledelsen for E6 Biri-Otta i Statens vegvesen, samt sentrale aktører som er med i den pågående kommunedelplanprosessen for E6 Vingrom-Ensby.

Publisert Sist oppdatert

Strekningen E6 Vingrom-Ensby, som går forbi Lillehammer, er på vel 17 kilometer og inngår i den fremtidige porteføljen til Nye Veier AS. Selskapet er naturlig nok interessert i hvilke vurderinger og beslutninger som skal gjøres framover i kommunedelplanprosessen.

Prosjektstatus

Ledelsen i Nye Veier AS ved adm. direktør Ingrid Dahl Hovland og Anette Aanesland, direktør for teknologi- og utbyggingsstrategi, fikk en orientering om status og utfordringer i den pågående planprosessen.

På møtet fikk Nye Veier AS også møte fylkesmannen i Oppland, fylkesordfører og ordfører og administrasjon i de berørte kommunene, Lillehammer og Øyer, samt leder av Vegforum Innlandet.

Gjensidige forventninger til planprosessen ble kommunisert, og det var en unison enighet lokalt om at det er viktig å få en raskest mulig gjennomføring av ny motorvei forbi Lillehammer og frem til  Ensby i Øyer, selv om det er mange utfordringer og avklaringer som skal på plass før man kan sette spaden i jorda.

130 milliarder «på bok»

Prosjektleder i Statens vegvesen, Øyvind Moshagen, understreket at det fremover blir viktig å legge til rette for en god og inkluderende planprosess, der medvirkning, engasjement og fremdrift blir viktig, der også Nye Veier AS har en viktig rolle.

Det ble spesielt diskutert hvordan en kunne skape lokalt og bredt engasjement der en når befolkningen og unge på en best mulig måte, og her kom mange gode ideer og tiltak opp.

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS er etablert med tanke på en raskest mulig utbygging av motorveinettet i Norge med en samlet portefølje på 130 milliarder kroner.

Selskapet skal være operativt 1. januar 2016, og skal ha ansvaret for planlegging, bygging og drifting av flere strekninger på det framtidige motorvegnettet i Norge, deriblant strekningen E6 Kolomoen-Ensby i Hedmark og Oppland.