Aventi er innstilt til å installere elektro i de to nye tunnelene mellom Frya og Sjoa.
Aventi er innstilt til å installere elektro i de to nye tunnelene mellom Frya og Sjoa.

Aventi skal installere elektro i E6-tunneler

Jobben med å installere elektroteknisk utstyr i de to tunnelene som er under bygging på nye E6 mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen har gått til Aventi Installasjon.

Publisert Sist oppdatert

Aventi Installasjon leverte det laveste tilbudet i konkurransen om elektrokontrakten. De var i konkurranse med ni andre elektroentreprenører.

- Etter at vi har kontrollregnet på Aventi sitt tilbud og gått grundig gjennom all dokumentasjon de har levert, er det klart at det er de som har vunnet jobben med å installere elektroteknisk utstyr i Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen, sier prosjektleder for nye E6 Frya-Sjoa, Øyvind Moshagen i Statens vegvesen.
 
Kontrakten har en verdi på vel 85 millioner kroner og omfatter elektrotekniske installasjoner som veilysanlegg og styrings-, regulerings- og overvåkningsanlegg i tunnelene. I tillegg inngår montering av trafikkstyringsinstallasjoner i tunnelene samt tunnelrelaterte installasjoner utenfor tunnelene der tre kryssområder også er inkludert.
 
Statens vegvesen og Aventi signerer kontrakten umiddelbart etter at klagefristen for de andre tilbyderne er gått ut 26. oktober. Deretter blir det en intens fase med å få kontraktsformalia på plass samt gjennomføring av en kort samhandlingsfase før Aventi starter monteringsarbeidet.
 
Først ut er Hundorptunnelen, der tunnelbyggingen er kommet lengst. I Teigkamptunnelen starter elektroarbeidende i slutten av februar 2016. Alle elektroarbeider skal være ferdig høsten 2016.