Ni entreprenører vil bygge tverrvei

I underkant av 18 mill. kroner skiller laveste og høyeste tilbud på byggingen av tverrveien på Trollerudmoen.

Publisert Sist oppdatert

Ni entreprenører leverte inn tilbud på utbygging av E134 Damåsen-Saggrenda før tilbudsåpningen klokken 12 tirsdag 9. juni.

Tverrveien på Trollerudmoen skal knytte ny og gammel E134 sammen, og det skal i tillegg bygges en gang- og sykkelundergang og ca. 2 km overvannsledning. Det er planer om å starte arbeidet på denne strekningen i løpet av høsten.

- Det er overveldende at så mange ønsker å være med på denne delen av prosjektet også, sier prosjektleder Tom Hedalen.

- Vi visste jo at mange hadde hentet ut konkurransegrunnlaget, men det er alltid knyttet stor spenning til hvor mange som faktisk leverer inn tilbud på arbeidet.

Disse kom med tilbud:
Tveito Maskin AS,                      33.867.634 kroner
Carl C. Fon AS,                           35.062.701 kroner
Marthinsen & Duvholt AS,        34.588.793 kroner
Veidekke Entreprenør AS,        43.260.810 kroner
Brødrene Alseth AS,                 37.807.050 kroner
 T. Engene AS,                           51.445.448 kroner
Isachsen Anlegg AS,                 34 537 790 kroner
Noco Entreprenør AS,              36.405.895 kroner
Kongsberg Entreprenør AS,     49 801 240 kroner

Prosjektleder Tom Hedalen og byggeleder Ole Arild Prestegård, skal nå i gang med å kontrollregne alle tilbudene som er kommet inn.

– Jeg regner med at vi trenger 2-3 uker på dette arbeidet, sier Hedalen.

Fakta om prosjektet E134 Damåsen - Saggrenda:
Lengde:                       13,2 km, hvorav ca. 4,5 km i tunnel
Fartsgrense:                90/80/60 km/t
Bredde:                       6,5meter til 20 meter
Totalkostnad:             4,2 milliarder kr (2015 kr)
Finansiering:               Bompengefinansiert med statlige midler
Oppstart bygging:      Sommeren 2015
Planlagt åpning:         Høsten 2019