NCC skal bygge nytt veikryss mellom E6 og E16 innen september 2016.
NCC skal bygge nytt veikryss mellom E6 og E16 innen september 2016.

Kompetanse sikret E6-kontrakt for NCC

NCC hadde ikke laveste tilbud, men etter at dokumentert kompetanse var vektet med i tilbudet fikk de jobben.

Publisert Sist oppdatert

NCC Construction Norway skal bygge det nye flyplasskrysset mellom E6 og E16 på Jesshiem i en totalentreprise for Statens vegvesen. Tildelingskriteriene var 65 prosent pris og 35 prosent for dokumentert kompetanse. Kontrakten er på 141 mill. kroner.

Det nye flyplasskrysset skal håndtere trafikkøkningen som forventes når den nye terminalen på Oslo Lufthavn Gardermoen åpner i 2017.

- Vi skal være foretrukket

I tillegg til pris teller gjennomføringsevne og dokumentert kvalitet 35 prosent.

- Vår ambisjon er å være den foretrukne partneren for fremtidige veiprosjekter. Derfor er vi svært fornøyd med å bli tildelt en veikontrakt hvor vår pris var noe høyere enn laveste pris. Vi får dermed betalt for dokumentert og tilbudt kompetanse, sier divisjonsdirektør Are Strøm i NCC Construction Norway i en pressemelding.

Stor trafikk og høy fart

Entreprisen består av prosjektering og bygging av nye nordvendte ramper, en ny bru og utvidelse av E6 fra fire til seks felt mellom flyplasskrysset og nordover til avkjøringen mot Jessheim. I tillegg skal det monteres ny midtskiller belysning.

- Vi er positive til økt interesse hos offentlige byggherrer til å inngå kontrakter i totalentrepriser. Det gir oss mulighet til å påvirke planlegging, bygging og sluttprodukt. Jeg er trygg på at det gir bedre samarbeid og mer bærekraftige løsninger, sier Strøm.

Utbyggingen skjer i et område med mye trafikk og tidvis høy hastighet. Den nye brua skal krysse E6 og E16, og under anleggsperioden er det avgjørende at trafikken avvikles trygt og effektivt.

- I tillegg til solid kompetanse på helse, miljø og sikkerhet kan vi også dokumentere høy teknisk og operativ kompetanse på store infrastrukturprosjekter, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction Norway i samme pressemelding.

Ferdig 2016

Forventet byggestart er juni og arbeidene skal være sluttført i september 2016.

Under byggingen skal anleggsområdet følge NCCs eget miljøkonsept «Grønn byggeplass», som setter strengere krav enn myndighetenes egne til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.