Det var større konkurranse om Statens vegvesens kontrakter i 2014 enn i 2013. Her bilde fra NCC Constructions utbygging av riksvei 4 på Hadeland.
Det var større konkurranse om Statens vegvesens kontrakter i 2014 enn i 2013. Her bilde fra NCC Constructions utbygging av riksvei 4 på Hadeland.

Flere kjemper om veikontraktene

I snitt kjempet 4,2 entreprenører om hver veikontrakt i 2014, mot 3,7 i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en analyse foretatt av Maskinentreprenørenes Forbund (Mef), og gir en økning i antall tilbud per veikontrakt på 13,5 prosent.

Det ble i 2014 gjennomført konkurranser for 465 veikontrakter i regi av Statens vegvesen, hvor det i gjennomsnitt kom inn 4,2 tilbud for hver kontrakt - opp fra 3,7 tilbud i 2013. Mef, som representer 1950 entreprenørbedrifter, mener konkurranseveksten viser at anleggsbransjen er godt rustet til å håndtere økt oppdragsmengde.

- Til tross for at regjeringen snakker om tidenes samferdselssatsing opplever ikke vi at det er press i anleggsmarkedet. Tvert imot ser vi at det er god konkurranse om kontraktene, og vi får tilbakemeldinger fra mange veientreprenører som sier de har ledig kapasitet som kan settes i arbeid fremover, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

- Med dette som bakgrunn har Mef oppfordret samferdselspolitikerne til å se på muligheten til å framskynde prosjekter i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Statens vegvesen har en rekke prosjekter i skuffen som kan settes i gang raskt dersom midlene stilles til disposisjon. Veimyndighetene bør utnytte den ledige kapasiteten som eksisterer i markedet nå til å få gjennomført tiltrengte veitiltak, avslutter Trond Johannesen.

Se rapporten fra Mef her.