Statens vegvesen med «asfaltbibel»

I Region øst har Statens vegvesen samlet kunnskap og erfaring i en rapport som beskriver beste praksis (Se video).

Publisert Sist oppdatert

- Rapporten er basert på årskostnader for ulike dekketyper, kombinert med byggeledernes erfaringer. Det er en veileder for valg av riktig dekketype på den enkelte veien, sier Torgrim Dahl som er
prosjektleder for Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Ulike asfalttyper

Hvert år legges det ca. 3000 km ny asfalt på riks- og fylkesveiene her til lands. Prisen er ca. 2,5 milliarder kroner.

Da er det viktig å velge riktig asfalt på riktig sted. For ulike asfalttyper er tilpasset ulikt klima, ulik trafikkmengde, bæreevne og støy. I tillegg varierer tykkelsen på asfalten, størrelse på steinen i asfalten, og hvilken type bindemiddel som blir brukt.

Store gevinster å hente

De ulike asfalttypene har ulik levetid og årskostnad. Ut fra pris og levetid kan man regne ut årskostnaden for den enkelte asfalttypen på den enkelte veien. Og årskostnaden er nøkkelen til å velge riktig asfalt på riktig sted.

- Dersom vi kan forlenge levetiden på de veidekkene vi legger med ett år, og det er et forsiktig anslag, kan vi spare 50 millioner kroner årlig bare i Region øst, så her er det store økonomiske gevinster å hente, opplyser Dahl i en pressemelding.

Tre viktige utviklingstrekk

Beste praksis er ikke statisk; kunnskapen utvikler seg stadig. Torgrim Dahl ser noen utviklingstrekk som han forventer at vil forsterkes i årene som kommer.

- Vi jobber med å utvikle en mer steinrik asfalt som bedre skal tåle det høye ringtrykket fra tunge lastebiler. Vi vil nok også se enda mer bruk av ulike remiks-løsninger, der vi sparer ressurser ved å gjenbruke den gamle asfalten. I tillegg har vi i år tatt i bruk en ny metode der forsterkning av veien kombineres med at det legges nytt veidekke, sier Dahl.