Ønsker jernbanesamarbeid med svenskene

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker å ha en felles plan med Sverige på bygging av en utvidet jernbaneforbindelse mellom landene.

Publisert Sist oppdatert

I dag er det kun nasjonale planer for jernbanebygging som gjelder i de to landene. Det er ingen felles plan på jernbanebygging mellom landene.

E6 er snart ferdig utbygd som firefelts motorvei mellom Oslo og Gøteborg. Jernbanen er ikke modernisert i samme grad. Dette, sammen med billig utenlandsk arbeidskraft på lastebiltransport, har ført til en overføring av gods fra bane til vei.

Dette vil Solvik-Olsen ha en slutt på:

- Det er naturlig at vi om litt tar kontakt med svenske myndigheter for å se hvordan vi i samarbied kan utvikle jernbanekoblingen mellom våre to land. Dialogen må komme i gang relativt raskt, sier han til NRK.