Gjerder på pall gjør forflytningen av gjerdene enklere og raskere enn ved å bruke «løse» gjerder.
Gjerder på pall gjør forflytningen av gjerdene enklere og raskere enn ved å bruke «løse» gjerder.

Økte importen med over 100%

Fjoråret ble en suksess for OSN Anleggsikring og resten av OSN Gruppen, med en vekst i importen fra 23.600 byggegjerder i 2012 til 57.400 i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Sikring av byggeplasser er ofte noe av det siste som gjøres før byggestart, og byggegjerder kan derfor ses på som barometer for aktivitetsnivået i bransjen.

Økningen for OSN Gruppen tilsvarer 200 km med byggegjerder.

- Siden gruppens etablering av OSN Anleggsikring i 2012, har det vært økt fokus på å sikre gode innkjøpsavtaler for å kunne ha konkurransedyktige priser og yte god service til bransjen. Dette har vi lyktes med, og vi gleder oss til et nytt år der vi kommer til å legge enda mer vekt på helhetsløsninger, sier Frode Rastad, daglig leder i OSN Anleggsikring.

Adgangskontroll

OSN har nylig inngått samarbeid med Infotech om adgangskontroll, et ledd i satsingen på helhetsløsninger. Gruppen merker en sterk pågang fra byggeindustrien med forespørsler rundt dette.

- Mange entreprenører ser ut til å forberede seg på flere inspeksjoner og kravene fra myndighetene til kontroll og lister over hvem som har tilgang på arbeidsplassen, sier Rastad.

OSN har gjennom 2013 hatt en sterk salgsøkning av informasjons-/reklameduker til byggegjerder på byggeplasser. Det er særlig duker med sikkerhets- og varselsinfo som har økt.

Gjerder på pall

Forrige år var det en vridning mot kjøp av byggegjerder i transport- og lagringspaller. Utleiefirma benytter seg av slike komplette paller, og har antakelig vært med på å fokusere på det enkle med å ha alt på samme pall. Disse byggegjerdene tas raskt fra lager ut på byggeplass, og man unngår ofte påkjørsler ved lagring av materiell. OSN Gruppen hadde en økning på 50% i omsetningen av slike paller.

Navnet OSN står for Områdesikkerhet i Norge. 7 av selskapene driver tradisjonelt med sikkerhet innenfor gjerde, porter, bod og andre sikkerhetsløsninger. OSN Anleggsikring AS ble startet i 2012 som spesialist for sikkerhetsløsninger til bygge- og anleggsplasser. I den senere tid har gruppen fokusert på helhetsløsninger med særlig vekt på adgangskontroll og kameraovervåking.