Den spesialutstyrte Volvo-graveren og styrecontaineren mønstres her av Knut Grepperud (t.v.), Volvo Maskin, Torbjørn Haugo, Norsk Sanerings Service, Kim Th. Nymo, Volvo Maskin, Alf Erlend Skeie, Norsk Sanerings Service, Stian Brække, Volvo Maskin og Daniel Johansson, CEDE Group.
Den spesialutstyrte Volvo-graveren og styrecontaineren mønstres her av Knut Grepperud (t.v.), Volvo Maskin, Torbjørn Haugo, Norsk Sanerings Service, Kim Th. Nymo, Volvo Maskin, Alf Erlend Skeie, Norsk Sanerings Service, Stian Brække, Volvo Maskin og Daniel Johansson, CEDE Group.

Volvo-graver for «skarpe» oppdrag

Volvo Maskin har levert en EC250DL (26 tonn) beltegraver som kan fjernstyres på 3 km avstand.

Publisert Sist oppdatert

25-tonneren er kjøpt av Norsk Sanerings Service, Oslo, som skal benytte den på sanering av skytefelt hvor det kan ligge eksplosiver i grunnen.

Beltegraveren er utstyrt med GPS, antenner og fire kameraer. Selve maskinen radiostyres på vanlige frekvenser, mens kameraoverføringen fra arbeidsoperasjonene/bevegelsene er Internett-basert. I en stålcontainer er førerstolen med styrespakene plassert, samt en stor skjerm hvor kamerabildene vises. Herfra kan maskinføreren operere maskinen på avstander opptil 3 km.

Det er CEDE Group i Sverige som har utstyrt gravemaskinen med fjernstyringssystemet.

Les mer om spesialmaskinen i A&Ts maiutgave.