Når den nye riksvei 7 åpner blir avstanden mellom Oslo og Hallingdal forkortet med over to mil.
Når den nye riksvei 7 åpner blir avstanden mellom Oslo og Hallingdal forkortet med over to mil.

Snarvei åpnes før ferien

Fra 27. juni blir veien fra Oslo til Hallingdal to mil kortere, men det blir en dyr vei for tungtrafikken.

Publisert Sist oppdatert

Det er strekningen Sokna - Ørgenvika på riksvei 7 som åpner fredag 27. juni, akkurat i tide før fellesferien. Anleggsarbeidene på prosjektet startet høsten 2011.

Om ikke noe går helt galt i sluttfasen, skal strekningen åpnes for trafikk fredag 27. juni 2014. Da forkortes avstanden mellom Sokna og Ørgenvika med nesten 21 km.

Bompenger blir innført fra kl. 2000 samme kveld, med takster 70 kroner for lett bil og 175 kroner for tung bil.

Les saken: 175 kroner mellom Sokna og Ørgenvika

Gjennom miljøgate Sokna blir fartsgrensen 40 km/t, mens det innføres fartsgrense på 90 km/t på ca. seks km av strekningen.

Etter sommerferien starter arbeidet med å bygge om krysset på Hamremoen til rundkjøring. Dette arbeidet skal være sluttført innen 1.desember 2014.