Legger 900.000 tonn asfalt

Veidekke har mange store asfaltoppdrag i år. 2014 kan bli et rekordår for asfaltproduksjon og asfaltering for Veidekke.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har aldri hatt høyere ordrereserve enn nå. Vi regner med å legge mer enn to millioner tonn asfalt i år. Det tilsvarer mer enn strekningen fra Lindesnes til Nordkapp i åtte meters bredde, sier adm. direktør Øyvind Moen i Veidekke Industri.

Asfalterer for 800 mill. kroner

Statens vegvesens årlige anbudskonkurranser har gitt Veidekke god uttelling på asfalt­kontrakter med 900.000 tonn asfalt til en verdi av 800 mill. kroner. På kundelisten har Veidekke en rekke større utbyggingsprosjekter, blant annet de tre store parsellene på E6 ved Mjøsa, sammen med kommuner, flyplasser og private oppdrag for næringsliv og husholdninger.

- Denne miksen av kunder og oppdrag er bra for oss, så vi må kunne si oss svært godt fornøyd med ordresituasjonen vår, sier Moen.

- I år startet asfaltsesongen tidligere enn i fjor. En slik start gir gode forutsetninger for vår næring.

Veidekke har også hatt god uttelling på 5-årige kontrakter for drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveier for Statens vegvesen. Veidekke mistet en kontrakt, men vant fem i årets anbudskonkurranse. Disse er verdt rundt 1 milliard kroner hvert av de neste fem årene.

- Vi skal sørge for alt fra brøyting og strøing, skiltvask, tømming av søppel, kantklipp, grøfterensk til opprydding etter flom, ras og ulykker på 11.300 kilometer vei fra Finnmark i nord til Agder i sør. Dette er blitt et viktig forretningsområde for Veidekke, og gir oss en omsetning på nærmere en milliard kroner i året og en kontraktsportefølje på nær 3 milliarder kroner, sier Moen.