Tom plass inntil videre.
Tom plass inntil videre.

Jobber for å åpne døgnhvileplassen

Tirsdag 4. februar skulle en ny oppstillingsplass ved fylkesvei 180, 500 meter nord for E6 ved Nebbenes i Eidsvoll, åpnes. Det ble det ikke noe av.

Publisert Sist oppdatert
plassen manglet brukstillatelse

Plassen manglet nemlig brukstillatelse. Før dette var klart, hadde Statens vegvesen invitert til høytidelig åpning med statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud i spissen. Nedturen ble total da Eidsvoll kommune meldte, mandag 3. januar, at .

Det er en nokså innviklet plan- og vedtakshistorikk i området, og det kan tolkes dit hen at den må bygges både gang-/ sykkelvei og viltgjerde langs fylkesvei 180 ved det nye området før det kam tas i bruk.

- Jobber med saken

- Vi mottok søknad om brukstillatelse torsdag 30. januar, og er ikke ferdig med å saksbehandle søknaden. Men vi har sendt forespørsel til Statens vegvesen som er veieier, om de mener det er forsvarlig å gi midlertidig brukstillatelse under forutsetning av at det settes en frist for ferdigstilling av en gang- og sykkelvei, sier avdelingsleder Tonje Valborg Bekkadal i Eidsvoll kommune til AT.no.

Dersom Vegvesenet svarer negativt på dette, vil det ifølge Bekkadal være uaktuelt å gi midlertidig brukstillatelse.

- Men vi ønsker å løse dette, slik at plassen lovlig kan tas i bruk raskest mulig.

Nils-Erik Bogsrud, avdelingsdirektør i Statens vegvesen opplyser at dette er en en innviklet sak:

- Vi går gjennom planer og vedtak for dette området nå. Jussen her ganske innviklet. Vi jobber for å løse dette så rakst som mulig. Planen er å gi en tilbakemelding til kommunen i løpet av denne uken, sier han.

Problemet kort fortalt

Kommunestyret i Eidsvoll vedtok 16. februar 2010:

«For områdene for bebyggelse og anlegg langs Rv 180 (fylkesvei 180 i dag red.anm.) skal gang- og sykkelvei minimum opparbeides frem til det aktuelle området, før dette tas i bruk.»

Det ble imidlertid bestemt at området der den nye døgnhvileplassen ligger, Eidsvoll Verk Næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg, skulle være unntatt fra dette kravet. Det er imidlertid lagt opp til at gangveien skal ligge på den andre siden av fylkesveien enn døgnhvileplassen ligger. Dette er utenfor unntaksområdet, og dermed er det tvil om gangveien må bygges eller ikke.

Uvisst når plassen er brukbar

Dersom kommunen og Statens vegvesen kommer frem til at det ikke behøves gang- og sykkelvei i området, eller at det kan gis midlertidig brukstillatelse, kan plassen tas i bruk innen noen få dager. Dersom gangveien, og kanskje også et viltgjerde, må på plass først, vil det ta mange uker før tungbilsjåfører kan hvile ut på plassen.

Det er Rognerud Eiendom AS som har tilrettelagt døgnhvileplassen. AT.no har forsøkt å nå frem per telefon til Rognerud Eiendom uten å lykkes i dag, onsdag 5. februar.