Hva er feil her?

Denne transporten ble stoppet av Statens vegvesen på Krossmoen kontrollstasjon ved E39 i Rogaland tirsdag 22. april. Ser du hva som er feil?

Publisert Sist oppdatert

Det ble kontrollert totalt ti tunge kjøretøy. To kjøretøy fikk bruksforbud fordi lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret (se bildet over). Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Ti kjøretøy ble kontrollveid. En hadde overlast.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket mindre brudd på den daglige kjøre- og hviletiden til to sjåfører. Dette resulterte i advarsler.

Ett utenlandsk kjøretøy fikk kjøreforbud på grunn av manglende registreringsdokument (vognkort). Kontrollen av kabotasjekjøring viste ingen brudd i forhold til  regelverket.

Tilstandskontrollen avdekket tekniske feil på fire kjøretøy, og det ble gitt kontrollseddel/mangellapp med frist for utbedring av feil.