Derfor lønner det seg å bygge vei

På Veikonferansen i Bergen 10.-11. februar legges det frem en rapport som skal synliggjøre nytten av bedre hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Economics, et ledende kompetansemiljø innen samfunnsøkonomisk analyse og fast kvalitetssikrer for Finansdepartementet, har laget rapporten.

Utgangspunktet for rapporten er en vurdering av nytten i bedre hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Ifølge Oslo Economics bidrar investeringer i infrastruktur for transport til å knytte mennesker og bedrifter nærmere hverandre.

En rekke studier viser at økt nærhet mellom bedrifter gir positive produktivitetsvirkninger, blant annet gjennom større arbeidsmarkeder, tilgang til flere leverandører og utveksling av kompetanse. Disse produktivitetsvirkningene er en hovedårsak til at bedrifter lokaliserer seg i sentrale områder, til tross for høyere kostnader, blant annet til lønn, transport og leie av lokaler, skriver Opplysningsrådet for Veitrafikken i en pressemelding.

- Dette kan være relevant for store infrastrukturprosjekter i Norge, som for eksempel ny kyststamvei og en ny øst-vestforbindelse, sier Rolf Sverre Asp i Oslo Economics.