Geir Inge Kirkestuen, eier og daglig leder av Kirkestuen Transport AS i Lom, er lite glad for at arbeidsgiveravgiften øker for transportørene i Nord-Gudbrandsdal fra 1. juli.
Geir Inge Kirkestuen, eier og daglig leder av Kirkestuen Transport AS i Lom, er lite glad for at arbeidsgiveravgiften øker for transportørene i Nord-Gudbrandsdal fra 1. juli.

Arbeidsgiveravgift til besvær

Endringer i EU-bestemmelsene for arbeidsgiveravgift gjør at enkelte bransjer mister fordelen av differensiert arbeidsgiveravgift i distriktene. Transportbransjen er blant dem som lider.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge avisen GD i Lillehammer får endringen en klar negativ konsekvens for transportørene i Nord-Gudbrandsdal som opplever at arbeidsgiveravgiften øker fra 6,4 til 14,1% fra 1. juli. Det samme er selvsagt tilfelle i andre områder med differensiert arbeidsgiveravgift. Det betyr en stor økning i kostnadene. Største transportør i Nord-Gudbrandsdal er Kirkestuen Transport AS med hovedkontor i Lom. Med 63 ansatte ved avdelingene i Lom, på Otta og Rudshøgda øker kostnadene med 1,5 millioner kroner.

Dette er kostnader som transportørene må få inn igjen fra oppdragsgiverne. Det betyr økte utgifter for næringslivet ute i distriktene, og de driver fra før under mer krevende forhold enn i mer sentrale strøk. I tillegg viser det seg i praksis at det er vanskelig å øke transportprisene på kort sikt. Dermed får transportørene økte kostnader, og dette er en bransje hvor marginene er små nok fra før.

Fordel for utlendingene

Det alvorligste problemet er likevel at utenlandske transportører får ytterligere et konkurransefortrinn i Norge. Det er ikke å undres over at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kommer til å engasjere seg sterkt i saken. - Dette kan være forskjell på liv og død for enkelte transportører, sier Guttorm Tysnes, regionsjef i NLF Hedmark og Oppland.