Statens vegvesen vurderer to alternative tunneler under Hadselfjorden.
Statens vegvesen vurderer to alternative tunneler under Hadselfjorden.

Tunnel til seks milliarder kroner

Hadselfjordtunnel beregnes å koste 6 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen anslår at en tunnel under Hadselfjorden i Vesterålen, Hadsel kommune, Nordland vil koste ca. 6 milliarder kroner.

En undersjøisk tunnel kan halvere reisetiden mellom Svolvær og Stokmarknes fra en og en halv time i dag til 45 minutter i framtiden.

Det er vurdert to alternativer, ett på hver side av dagens ferjeforbindelse. I begge alternativene er det inkludert en parallell rømningstunnel, som er et krav for tunneler på over ti kilometer. Anslagene er gjort som en del av utredningen om fremtidig kryssing av Hadselfjorden, som Statens vegvesen utfører på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

To alternativer

Det ene alternativet, er en tunnel på 14-15 kilometer, fra Jenslibukta ved E10 sør for Fiskebøl til østsiden av Husbykollen, 5-6 kilometer øst for Melbu på Hadseløya.

Det andre alternativet er en tunnel på 11-12 kilometer fra Hadselsanden på Austvågøya til like nord for Melbu. Begge tunnelalternativene innebærer at reisetiden mellom Svolvær og Stokmarknes halveres, fra en og en halv time i dag til 45 minutter.

Det er relativt liten forskjell i kostnadene mellom de to alternativene, opplyser Statens vegvesen. Fiskebøltunnelen er anslått å koste 6 milliarder, mens prislappen for Hadselsandtunnelen er anslått til 5,7 milliarder.

Tilknytningsveier er inkludert i beløpene. Begge anslagene er gjort innenfor en usikkerhetsmargin på pluss/minus 40 prosent.

Krav og alternativer

Det er innført nye krav til stigning i tunneler, som blant annet innebærer at nye tunneler ikke kan ha mer enn fem prosent stigning. Til sammenligning har Sløverfjordtunnelen på E10 en stigning på åtte prosent.

Statens vegvesen har forkastet muligheten for brukryssing av Hadselfjorden. Det kan være teknisk mulig å bygge ei hengebru i tre spenn med to tårn som forankres med betongunderstell, men en slik bru er anslått å koste minst 15 milliarder kroner.

Statens vegvesen utreder også alternativ plassering av ferjeforbindelse og alternative løsninger til dagens ferjeopplegg.

Fremdrift

I desember vil Statens vegvesen presentere de ulike konseptene for fremtidig kryssing over og under Hadselfjorden. Statens vegvesen kommer med sine anbefalinger til framtidig løsning i mars 2018.

Her vil det blant annet bli tatt hensyn til samfunnsøkonomiske beregninger, mulige regionale ringvirkninger og andre samfunnsmessige konsekvenser.