Verksmester Jørgen Stormyrbakken, (t.v) har hovedansvaret for at maskinparken i Asfalt Remix alltid er parat for nye oppdrag. Kompaktlasterne blir feiemaskiner som følger etter selskapets ulike fresemaskiner. Til høyre: Olav Hauer fra Rosendal Maskin AS.
Verksmester Jørgen Stormyrbakken, (t.v) har hovedansvaret for at maskinparken i Asfalt Remix alltid er parat for nye oppdrag. Kompaktlasterne blir feiemaskiner som følger etter selskapets ulike fresemaskiner. Til høyre: Olav Hauer fra Rosendal Maskin AS.

Kjøpte ti nye JCB kompaktlastere

Skal brukes til feiing.

Publisert

Ti nye JCB 300 kompaktlastere er på vei til asfaltfrese-entreprenøren Asfalt Remix AS i Våler i Østfold.

Dette er den største leveransen Rosendal Maskin AS i Askim har levert i antall JCB-maskiner på èn og samme ordre.

- Som hovedimportør av Doosan og JCB anleggsmaskiner i Norge er vi godt fornøyd med å ha Asfalt Remix blant våre gode samarbeidspartnere, sier Olav Hauer i Rosendal Maskin AS.

Han er en av selgerne i den familiedrevne bedriften med 45 ansatte som har levert 2750 anleggsmaskiner til det norske markedet.

- Asfalt Remix AS blir på en måte et ekstra utstillingsvindu for oss når det gjelder kompaktlastere.  Selskapet har mange krevende oppdrag og lasterne har ikke mange pauser. Det betyr at de blir effektive og gode slitere i et team som hele tiden beveger seg fra det ene til det andre oppdraget rundt om i landet, sier Hauer.

Daglig leder Per Brynildsen i Asfalt Remix reduserer driftsutgiftene med kjøpet: 

Utsikt og førermiljø var blant de avgjørende faktorene for at ansatte hos Asfalt Remix ba ledelsen om å kjøpe inn ti nye JCB 300 kompaktlastere, forteller verksmester Jørgen Stormyrbakken, (nærmest), her sammen med selger Olav Hauer i Rosendal Maskin AS.
Utsikt og førermiljø var blant de avgjørende faktorene for at ansatte hos Asfalt Remix ba ledelsen om å kjøpe inn ti nye JCB 300 kompaktlastere, forteller verksmester Jørgen Stormyrbakken, (nærmest), her sammen med selger Olav Hauer i Rosendal Maskin AS.

- Rosendal Maskin AS har en rekke servicepunkter rundt om i landet og de er raskt på stedet når vi har behov for reservedeler eller service. Det er viktig for oss. Med de ti nye kompaktlasterne, blir våre totale driftskostnader redusert sammenlignet med dagens situasjon. Dette fordi vi selger unna sju andre kompaktlastere som har vært i jevn drift de siste fem årene, sier han.

- Skal være markedsleder

- Vi skal være markedsleder og vi er alltid første ledd på oppdrag som er relatert til vei og anleggsbransjen. Det betyr at vårt utstyr alltid skal fungere. Vi har ikke råd til driftsstans, fordi dette vil få konsekvenser for de aktørene som skal fortsette oppdraget når vi har fullført vår del av jobben, sier Brynildsen.

Han er igjen er blitt ene-eier av selskapet etter at YIT Norge etter sju år som majoritetseier fant tiden moden for å overlate hele selskapet til grunnleggeren.

Dette er en avgjørelse Per Brynildsen er svært fornøyd med. Asfalt Remix AS blir nå en sentral leverandør til YIT  på lik linje med andre kunder, sier Ingrid Tjøsvold, administrerende direktør i YIT Norge AS.

Ønske fra mannskapene

- Da vi bestemte oss for å fornye parken av kompaktlastere, var det enstemmighet blant vårt driftspersonell at de ønsket JCB. Vi har kjørt en rekke tester og foretatt mange vurderinger før vi bestemte oss for denne nye maskinparken. Dette er på ingen måte et impulskjøp, slår Brynildsen fast.

Verksmester Jørgen Stormyrbakken, som har hovedansvaret for at maskinparken alltid er parat for nye oppdrag, forteller at kompaktlasterne blir feiemaskiner som følger etter selskapets ulike fresemaskiner.

- Vi ser en rekke fordeler med JCB-lasteren. Den har et svært romslig og oversiktlig førermiljø. Tilgjengeligheten ut og inn av lasteren er svært god ved at det er inngang fra den ene siden. Hos konkurrentene må vi klatre over lasteutstyret. Det har også vært avgjørende for oss at vi kan kjøre et helt skift uten å måtte etterfylle drivstoff. JCB har en dieseltank på 103 liter, som er tilstrekkelig for et skift hos oss, forklarer Stormyrbakken.

- Godt førermiljø

Olav Hauer i Rosendal Maskin mener JCB sine kompaktlastere er markedets sikreste og med 60 prosent bedre sikt, 46 prosent større hytte og opp til 16 prosent bedre drivstofføkonomi enn konkurrentene.

- Med JCBs Powerboom hentet fra de markedsledende teleskoplasterene har denne modellen også maks styrke. Motorvolumet og dreiemomentet har også vært avgjørende for valget av JCB.  Her er det nok krefter til at motoren ikke må gå på «full gass» hele tiden., sier Hauer.

Motoren oppfyller de siste utslippskravene uten noen form for etterbehandling i form av dieselpartikkel-filter eller Adblue.

Ønsker å bruke biodiesel

- Vi skal være miljøbevisste, men det må ikke bli slik at kravene til det grønne skiftet blir et hinder for en bærekraftig utvikling. Myndigheter og produsenter må snakke sammen slik at vi tar ett skritt om gangen, understreker Brynildsen.

Selv vil han gjerne være i front også på dette området. Han har undersøkt mulighetene for å benytte biodiesel, og er villig til å betale en høyere literpris for dette. Utfordringen er mangel på stasjoner og tanker. Asfalt Remix vurderer innkjøp av ny tank, men ser at kostnadene per i dag er for høye.

Brynildsen mener Maskinentreprenørenes Forbund har et ansvar for å sikre at medlemmene kan utnytte dagens teknologi på en god måte inntil en bedre og enda grønnere teknologi er ferdig utviklet.

- Vi kan ikke forholde oss til en prototype på en messe som kanskje blir satt i produksjon om ti år. Myndighetene eller en byggherre kan ikke forlange at entreprenøren skal kaste alt av eksisterende utstyr over bord for å innfri miljøkrav som ikke lar seg realisere, mener Brynildsen med full støtte av Olav Hauer.

Før eller senere vil også el-maskiner komme, men de to ser store utfordringer med ladestasjoner og ladekapasitet innenfor anleggsbransjen.

- Uansett skal Asfalt Remix AS framstå som et solid og seriøst selskap både når det gjelder maskiner og medarbeidere. Hos oss skal alt være på stell fordi vi er første ledd på veien. Dermed blir vi også en foretrukket leverandør, sier Brynildsen.