Denne bilen som går på kumøkk er rett og slett dritbra.
Denne bilen som går på kumøkk er rett og slett dritbra.

Rett og slett dritbra

Tine vil bruke 100-300 millioner kroner i egenproduksjon på biodrivstoff basert på kumøkk.

Publisert

Transportsektoren ser stadig på nye måter å spare miljøet på, og Tine har ikke tenkt å la melken være det eneste de utnytter fra kuene.

De går nå over fra eldrift og naturgass til biogass ved å utnytte kumøkka.

– Vi har enormt med kumøkk, det er det ikke tvil om. Derfor ser vi muligheter i å investere i biogass, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Tine, til Dagens Næringsliv.

I første runde går tre biler på komprimert biogass fra meieriet på Sem utenfor Tønsberg. Ytterligere to biler er bestilt, og med tiden håper Tine å skifte ut hele dagens fossile bilpark.

Dekker totalbehovet

En rapport utarbeidet av konsulentselskapet Rambøll, anbefaler Tine å involvere seg i biogassproduksjon. Tines totale energibehov til transport kan bli dekket på den måten, slår rapporten fast.

Analysen viser at dersom møkka brukes til biogass, og restproduktet som gjødsel, reduseres utslippene pr. liter melk med opptil 13 prosent.

– Hvis anlegget er stort nok med god infrastruktur rundt, er det mulig å oppnå god lønnsomhet sammenlignet med fossile drivstoffer, sier Galtung til DN.

Tine planlegger et samarbeid med selskaper i Trøndelag, Tønsberg og Jæren for å få hånd om verdikjeden. Dermed blir Tine både produsent og kunde.

Full gass på kumøkk

Klimaprogrammet KUKRAFT skal gi verdens mest bærekraftige mattransport med klimavennlig biogass fra kumøkk. De 200.000 norske melkekyrne som leverer til TINE, blir det viktigste bidraget for å nå målet. Det gjør melkeglasset mer klimavennlig.

Tine blir dermed den første matprodusent i Europa på kumøkkbasert biogass.

- Vi skal ha minst 100 av våre biler over på kumøkkbasert biogass innen 2022. Vi har allerede to biler på veiene. Når vi som første matprodusent i Europa tar i bruk biogass fra egen kumøkk skaper det ikke bare klimagevinster, men også nye muligheter hos våre melkebønder og Tine som fremtidig energiprodusent, sier Lars Galtung.