Den langvarige og uvanlige tørken i Sør-Norge har medført en kritisk mangel på fôr til husdyr.

Det er stort behov for å frakte fôr fra Trøndelag til Sør-Norge. På strekninger det kjøres mange tømmervogntog motsatt vei, og de kjøres tomme tilbake.

- Dette fikk oss jo til å tenke. Det må være mulig å utnytte kapasiteten som faktisk ruller på vegene, fremfor å hente inn flere lastebiler. Det er verken positivt for miljøet eller trafikksikkerheten, sier teknisk fagsjef i Norges Lastebileier-Forbund, Dag Nordvik på NLFs nettsted lastebil.no.

NLF tok kontakt med Vegdirektoratet for å undersøke mulighetene for å få dispensasjon til transport av halmballer på tømmervogntog.

Direktoratet var positive til forslaget og har gitt dispensasjon som gjelder til og med 31. desember 2018 under disse vilkårene:

  • Kjøring skal kun skje på veier som er tillatt for tømmervogntog med lengde inntil 24,00 m i gjeldende veilister for tømmertransport.
  • Den forutgående tømmertransporten skal dokumenteres ved fraktbrev eller lignende.
  • Last skal dokumenteres som fôrtransport.
  • Kravene til sikring av last i forskrift om bruk av kjøretøy §§ 3-2 og 3-3 skal være oppfylt.
  • Ved transport av halm, skal de alminnelige tillatte vekter i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 5-4 og gjeldende veilister for normaltransport overholdes.
  • Ved transport av gress fra en eventuell tredjeslått, tillates transport med vekter som gitt i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 3 på veger som er tillatt for 60 tonn i veilistene for tømmertransport.

Les mer om saken på lastebil.no