HOLDER FAST: Medhjelperen griper fatt i fiberduken og begynner å dra den ut. Maskinen holder rullen i lufta.
HOLDER FAST: Medhjelperen griper fatt i fiberduken og begynner å dra den ut. Maskinen holder rullen i lufta.

Praktisk løfteåk for fiberduk

RINGSAKER (AT.no): Kjættingfabrikken AS i Kragerø har tatt frem et løfteåk med hurtigkobling for enkel utrulling av fiberduk. Vi har fått utstyret demonstrert hos Veidekke Entreprenør AS.

Publisert

Det benyttes kilometervis med fiberduk i forbindelse med veibygging og annen anleggsvirksomhet. Tradisjonelt skjer utrullingen for hånd, noe som kan være et tungt og tidkrevende arbeid.

Løfteåket er en enkel men effektiv innretning som kan monteres i gravemaskinens eller hjullasterens hurtigkobling.
Løfteåket er en enkel men effektiv innretning som kan monteres i gravemaskinens eller hjullasterens hurtigkobling.

Hos Veidekke benytter man løfteåket på to måter. En gravemaskin eller hjullaster forflytter seg langs området hvor det skal legges ut duk etter at duken er festet i ene enden.

Alternativt kan maskinen stå i ro med løfteåket hevet i riktig høyde over bakken mens en person trekker ut fiberduken og legger den på plass. Også denne metoden forenkler og letter arbeidet i vesentlig grad sammenlignet med konvensjonell utrulling.

Grøfter og skråninger

Veidekke har tre slike løfteåk i bruk på E6-anlegget mellom Arnkvern og Moelv i Ringsaker. Nils Gunnar Brødsjø, maskinansvarlig i selskapet, er godt fornøyd med utstyret.

- I selve veibanen, hvor det er flatt og flere bredder skal overlappe hverandre, ruller vi fortsatt som oftest ut fiberduken på konvensjonell måte, sier han.

- Men når vi skal legge duk i grøfter og skråninger, er dette effektivt utstyr som i tillegg letter arbeidet for dem som legger ut duken.

Kjættingfabrikken

Kjættingfabrikken produserer løfteåkene for alle typer hurtigfester og i valgfrie lengder.

Tilsvarende utstyr leveres også som trommelløftere med og uten rotasjon og rørløftere.

Bedriften i Kragerø produserer ellers, som navnet tilsier, kjettingprodukter av alle slag med tilbehør, samt surrings- og sikringsutstyr. Produktene selges under merkenavnet Fram.

Om E6-utbyggingen

Byggingen av ny E6 mellom Kolomoen i Stange og Moelv, en strekning på 43 km, er i godt gjenge. Byggherre Nye Veier AS har etter anbudskonkurranse engasjert BetonmastHæhre AS på strekningen Kolomoen-Arnkvern (lengst sør i Ringsaker) og Veidekke Entreprenør AS på parsellen Arnkvern-Moelv, som utgjør 24 km.

Veidekkes andel har en kontraktsum på 2,3 milliarder kroner eks. mva. Den nordre delen av Veidekkes strekning, parsellen fra Brumunddal til Moelv, blir åpnet sist, i desember 2020, som er syv måneder tidligere enn opprinnelig planlagt.

Hele strekningen fra Kolomoen til Moelv bygges som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.

Rådgiver Svein Caspersen i Veidekke Entreprenør sier at selskapet har rundt 240 personer i arbeid på parsellen mellom Arnkvern og Moelv og at dette vil øke til rundt 300 utover høsten 2018.

Selskapet hadde ved utgangen av juli 2018 ca. 80 egne maskiner på prosjektet, i tillegg til rundt 55 maskiner fra underentreprenører som arbeider for Veidekke. I tillegg kommer lastebiler, så det skjer en omfattende virksomhet på de 24 km Veidekke har ansvaret for.