Daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero (t.v.) kunne med interesse følge samtalen mellom kronprins Haakon og Yara Birkelands Bjørn Tore Orvik og Kristin Nordal.

Ambisiøst for transporten

Kronprins Haakon fikk høre om ambisiøse klima- og miljømål da han besøkte Zerokonferansen torsdag med næringstransporten i fokus.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

– Dette er bare dritbra, understreket Lars Galtung, Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft i Tine som fortalte om den norske lastebilreisen.

Tine var nominert til Næringslivets Klimapris for blant annet å ha tatt i bruk og utviklet biogass under tittelen #KUKRAFT, og for systematisk og helhetlig tilnærming gjennom kutt i klimagassutslippene, i både egen virksomhet og gjennom hele verdikjeden.

Det var imidlertid Yara og Kongsberg Gruppen som vant prisen for å utvikle verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip.

Bjørn Tore Orvik, prosjekteier for Yara Birkeland, mottok prisen på vegne av Yara under Zerokonferansen onsdag denne uken.

Imponert kronprins Haakon

På konferansen torsdag tok kronprins Haakon seg tid til å besøke Yara Birkeland-standen for å bli informert om verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip. Og kronprinsen kunne meddele følgende:

– Veldig bra at noen går foran med et slikt spennende prosjekt med et transportfartøy som både er fullt batteridrevet, og autonomt samtidig. Dette er et ambisiøst prosjekt som det blir spennende å følge videre, sa kronprinsen til prosjekteier Bjørn Tore Orvik.

Kronprinsen berømmet også det norske næringslivet for sin innovasjonskraft.

– Norske selskaper har blitt veldig gode på innovasjon etter å ha drevet med dette i lang tid innen flere sektorer. Det er mye god innovasjonskraft i det norske næringslivet, både blant entreprenørene, og blant de større mer etablerte selskapene.

– Alle er med

Daglig leder Marius Holm i miljøstiftelsen Zero som står bak konferansen meddelte kronprinsen at dette er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av klima, energi og grønn vekst. - Alle er med, understreket Holm.

Ca. 1300 beslutningstagere fra politikk og næringsliv var med på å sette ord på at verden er i endring med klimaløsninger som duger i Skur 13 på Aker Brygge i Oslo.

- Norge har fått en rolle som foregangsland med stor internasjonal betydning på elektrifisering av personbiler. Nå skal det kjempes for at lastebiler og næringstransport får et like stort gjennombrudd for et grønt skifte innen nyttetransport, og som hittil har latt vente på seg. Hvordan sikrer vi overgangen fra fossil til fornybar nyttetransport? Og hvilken rolle får hydrogen og biodrivstoff på kort og lang sikt? Spurte Zero-lederen og understreket samtidig viktigheten av å etablere et såkalt «CO₂-fond» for næringslivet, etter samme modell som «NOx-fondet».

Etablering av fondet som ble vedtatt i fjorårets statsbudsjett skal sette fart i overgangen til kjøretøy med null eller lave utslipp for næringstransporten i Norge. CO₂-fondet inkluderer varebiler, semitrailere, båter og luftfart.

Det pågår for tiden forhandlinger mellom næringslivsorganisasjoner og staten om hvordan et slikt fond kan organiseres.

- Dersom Norge skal nå det svært ambisiøse målet om å kutte halvparten av klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030, er også næringstransporten nødt til å gå over til null- og lavutslippsløsninger, understreket Holm.

Målene i Nasjonal transportplan er at i 2025 skal alle nye personbiler og lette varebiler være nullutslippskjøretøy. I 2030 skal også tyngre varebiler, 75 prosent av langdistansebusser og halvparten av nye lastebiler være utslippsfrie.

- De målene nås ikke uten kraftige nye virkemidler, sa Zero-lederen.

Drivkraft for næringstransporten

Det statlige foretaket Enova gir hvert år over to milliarder kroner i støtte til bedrifter og privatpersoner for energieffektivisering, grønne løsninger og utslippskutt.

Det er imidlertid et ønske fra næringslivet (NHO) å administrere CO₂-fondet på egen hånd for å gi en sterkere forpliktelse, selv om de har god erfaring med Enova.

- Det vil gi en helt annen drivkraft hvis næringslivet har signert en avtale, og vet at de er nødt til å levere, sier Zero-leder Marius Holm som støtter ordningen.

- Næringstransportens overgang til nullutslipp bidrar til å skape et sug i markedet som igjen vil presse produsentene til å satse mer på den typen kjøretøy. Det kan gi globale ringvirkninger, sier Holm og understreker at klimautslippene fra næringstransporten må ned.

- Lavere transportutslipp fra næringslivet, ifølge Holm, - kan løses ved at langtransporten går over til elektriske lastebiler, selv om det krever stor kraft.

Revolusjonen

Som kjent skal Norges første el-lastebil Tesla Semi utstyres med fire motorer og en rekkevidde mellom 475 og 800 km. Med forventet levering i årsskiftet 2019-2020.

Denne batteridrevne trekkvognen med kan revolusjonere tungtransporten og utkonkurrere diesel som energikilde. Den har allerede startet hydrogenrevolusjonen i tungtransporten i USA.

Som svar på etterspørselen fra Europa lanseres amerikanske Nikola Motor Company den hydrogen-elektriske lastebilen Nikola Tre for europeiske markedet etter europeisk standardmål.

Europa-testing av lastebilen starter i Norge i 2020. Den har også fått et norsk modellnavn.

Produsenten har forstått at Norge leder an i elektrifisering av veitrafikken, og har derfor kalt den europeiske lastebilen Nikola Tre. Begrunnelsen for dette er at «Three» er «Tre» på norsk.

Posten/Bring har bestilt

Bring og Posten Norge har bestilt Nikola Tre som et ledd i den grønne omstillingen av selskapet.

- Vi har ambisiøse miljø- og klimamål og ønsker å teste ut og være et pilotselskap for nullutslippskjøretøy. At det nå vil komme en lastebil som er drevet på hydrogen, passer derfor veldig godt, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Adm. direktør Jon André Løkke og selskapet NEL Hydrogen Norge står sentralt i utviklingen av Nikolas biler. På Zerokonferansen fortalte Løkke om undertegnelsen tidligere i år om avtalen om å levere 448 anlegg for å produsere hydrogen til Nikola. Lastebilprodusenten planlegger testing av Nikola Tre i Norge fra 2020.

På Zerokonferansen ble det slått fast at anskaffelse av grønn transport og logistikkløsninger hjelper. Elbil-andelen av bilparken vokser og virkemidlene virker.

Biogassbussene og avfallsbilene er her. Men varebil-markedet opplever ikke den samme veksten. Derfor er det en stor utfordring å finne utslippsfrie transportløsninger for varetransporten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS