Det nye omsorgsbygget.
Det nye omsorgsbygget.

Peab bygger omsorgsbygg i Hamnvik

Bygger nytt før det gamle skal rives.

Publisert

- Vi er veldig glade for at vi får lov til å bygge et så viktig bygg for lokalsamfunnet. Det skal bli gøy å komme i gang på tomta, og vi gleder oss til etter hvert å overlevere helt nye lokaler til ansatte, pasienter og pårørende, sier distriktssjef Bård Hansen i Peab Bjørn Bygg.

Bygger sykehjem først

Byggherre er Ibestad kommune (Troms), og oppdraget er en totalentreprise. Prosjektet omfatter oppføring av nytt sykehjem for 16 pasienter, og to omsorgsboliger med seks boenheter. Første byggetrinn er å bygge det nye sykehjemmet.

Arealer

  • Sykehjem BTA 2150 m2
  • Omsorgsboliger BTA 1011 m2
  • Svalganger og uteboder BTA 340 m2
  • Grøntareal, sansehager og gangveier ca. 6500 m2
  • Veier, fortau og plasser ca. 3050 m2

- Eksisterende sykehjem skal være fullt operativt mens vi bygger det nye. Planlagt ferdigstillelse av nytt sykehjem er sommeren 2020. Når sykehjemmet er overlevert, vil beboere bli flyttet over til det nye bygget, forteller Hansen.

Oppstart omsorgsboliger i 2020

Etter innflytting i nytt sykehjem skal det gamle sykehjemmet rives, for å gjøre klart for oppføring av omsorgsboligene.

- Vi regner med å rive det eksisterende sykehjemmet sommeren/høsten 2020, og beregner omtrent ett års byggetid for omsorgsboligene, sier Hansen.

Byggprosjektet omfatter også bygging av felleskjøkken og lokaler for utleie til tannklinikk. I tillegg har Peab Bjørn Bygg ansvar for utomhusarbeider, som blant annet består i å bygge sansehager og hønsegård. Oppdraget omfatter også etablering av nye internveier, parkeringsplasser og beplantning.