Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane Nor), Stine Ilebrekke Undrum (prosjektdirektør Utbygging øst i Bane Nor), Mathias Fabich (daglig leder i Hæhre og PNC ANS), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC).
Fra venstre: Einar Kilde (utbyggingsdirektør i Bane Nor), Stine Ilebrekke Undrum (prosjektdirektør Utbygging øst i Bane Nor), Mathias Fabich (daglig leder i Hæhre og PNC ANS), Gudmund Roen (daglig leder i Hæhre) og Bettina Gerti Gross (markedssjef PNC).

Signerte kontrakt på 2,2 mrd. kroner

Tirsdag 30. april ble kontrakten undertegnet mellom Bane Nor og arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS for Intercity-strekningen fra Eidsvoll nord til Langset (Akershus).

Publisert

Kontrakten omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru på 836 meter. Dobbeltsporet skal redusere reisetiden mellom Oslo og Hamar.

- I dag er vi rundt 65 mennesker som jobber med prosjektet. Det er en glede å få signert denne kontrakten, og nå gleder vi oss til å samarbeide med enda flere, sa den fornøyde prosjektsjefen, Bane Nors prosjektsjef for strekningen Venjar-Langset, Rønnaug I. Resset ved signeringen.

Utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane Nor la vekt på sikkerhet og miljø i sine velkomstord til entreprenøren.

- Jeg er sikker på at dette blir et bra samarbeid og ser for meg at dere vil konkurrere med NCC som har den tilstøtende entreprisen, sa utbyggingsdirektøren.

Entreprenørene Hæhre og PNC var svært så enige.

- Vi er spente og stolte, konstaterte Gudmund Roen i Hæhre.

Mathias Fabich i PNC sa at de takker Hæhre for tilliten.

God respons andre gang

Kontrakten tildeles etter prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de kvalifiserte.

- Vi er godt fornøyd med responsen i markedet etter at oppdraget ble lyst ut for andre gang. Vi har hatt et godt samarbeid med tilbyderne underveis i prosessen, sier prosjektsjef Resset i Bane Nor.

Med i konkurransen var arbeidsfellesskapet Hæhre og PNC ANS, NCC Norge AS og Veidekke Entreprenør AS. Sistnevnte leverte ikke tilbud.

Dette er entreprisen

Entreprisen er en flerfaglig utførelsesentreprise som også omfatter de jernbanetekniske fagene med unntak av signalanlegget. Kontraktssummen er på 2,2 milliarder kroner.

Kontrakten gjelder bygging av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor.

Entreprisen omfatter:

 • Brukonstruksjoner
 • Underbygning
 • Spor
 • Kontaktledning
 • Elkraft
 • Tele
 • Banestrømforsyning
 • Undervannsarbeider

Det skal bygges tre dobbeltsporede jernbanebruer og ei driftsveibru:

 • Julsruddalsevja jernbanebru, totallengden mellom landkar-aksene: 64,8 m
 • Sæterdal driftsveibru, totallengden mellom landkar-aksene: 40 m
 • Minnevika jernbanebru, totallengden mellom landkar-aksene: 836 m
 • Strandheim jernbanebru, totallengden mellom landkar-aksene: 61 m

Det skal bygges to betongkulverter på strekningen:

 • Ved Sætre bygges en betongkulvert under de nye jernbanesporene, Sætre kulvert: 47,8 m
 • På Kråkvålhalvøya legges jernbanen i kulvert under omlagt adkomstvei. Kråkvål jernbanekulvert: 80 m