F.v: Prosjektsjef Bjørn Remen fra Sykehusbygg HF, distriktsleder i NCC, Lars Petter Gamlem og fungerende eiendomssjef ved St.Olavs Kjell Ivar Svaan.
F.v: Prosjektsjef Bjørn Remen fra Sykehusbygg HF, distriktsleder i NCC, Lars Petter Gamlem og fungerende eiendomssjef ved St.Olavs Kjell Ivar Svaan.

NCC bygger på St.Olavs hospital

NCC har inngått avtale med St.Olavs hospital HF om byggingen av nytt sikkerhetsbygg på Østmarka i Trondheim.

Publisert

Prosjektet gjennomføres som en totalentreprisekontrakt og har en verdi på ca. 270 millioner kroner.

Prosjektet Nytt sikkerhetsbygg St.Olavs hospital er et nybygg for sikkerhetspsykiatrisk avdeling på St.Olavs Hospital HF, divisjon psykisk helsevern. Nybygget skal ta over alle funksjonene som befinner seg på dagens sykehus på Brøset i Trondheim. Det er Sykehusbygg HF som har prosjektledelsen for plan og byggeprosessen, på vegne av St. Olavs hospital.

Arbeidet med å utvikle sikkerhetsbygget - samspillsfasen - startet i august 2018 og NCC har sammen med St.Olavs hospital utviklet et bygg med 6750 kvadratmeter bygningsareal, samt store utearealer. Sikkerhetsbygget på Østmarka skal etter planen stå klart i september 2021.

- Dette er første gang det bygges et regionalt sikkerhetsbygg i Norge, og det gir oss muligheten til å skape et bygg som funksjonelt er lagt godt til rette for denne pasientgruppen, sier prosjektleder Bjørn Remen fra Sykehusbygg HF.

Sikkerhetsbygget St.Olavs, Trondheim.
Sikkerhetsbygget St.Olavs, Trondheim.

St.Olavs hospital har lenge hatt behov for bedre tilpassede lokaler for sikkerhetspsykiatriske tjenestetilbudet i helseforetaket. Eksisterende lokaler blir nå byttet ut med nye moderne lokaler tilpasset brukergruppen. NCC har erfaringer med like bygg i både Sverige og Danmark.

- Vi er svært godt fornøyd med samspillsfasen og å inngå denne avtalen med St.Olavs hospital. Samspillfasen har vært inspirerende og konstruktiv, dette er et stjerneeksempel på hvordan et samspill kan utnyttes. Vi ser frem til å igangsette byggearbeidene og gleder oss til å ferdigstille et godt bygg tilpasset pasienter, ansatte og besøkende, sier Lars Petter Gamlem distriktsleder for NCC Buidling Norway.

Kontrakten mellom NCC og St.Olavs hospital HF ble signert 30. april 2019.