Området den nye brannbilen skal dekke, har en rekke tunneler, og alle ligger på riksveg 827:

Stetindtunnelen, Efjordtunnelen, Tømmeråstunnelen, Neppviktunnelen, Brattlitunnelen og Kjøpsviktunnelen. I tillegg kan det være aktuelt å bruke bilen i E6 Forsatunnelen, selv om den ligger lenger unna.

- Med avtalen om anskaffelse av denne bilen markerer vi på mange måter at en langvarig prosess rundt brannsikkerheten i disse tunnelene er bragt til ende. Det er nok både vi og Ofoten brann og redning glad for, sier Jørgensen.

Brukt, men ny

Brannbilen er kjøpt brukt fra Stord lufthamn, og det er ettermontert en del utstyr. Totalkostnaden på bilen er ca. 2 millioner kroner.

- Dette er en brannbil som har stor tankkapasitet og med god kabinplass, slik at den kan ta med seg et helt brannlag, sier Kjell Agnar Mikalsen, brannvernleder i Statens vegvesen i Midtre Hålogaland.

Brannbilen har blant annet:

  • Termisk kamera
  • Vannkanon som kan styres fra kabinen
  • 7000 liter vann
  • 500 liter skum
  • Pulveraggregat med 150 kg pulver
  • Slukketeppe for brann i kjøretøy

Brannvernleder Mikalsen har ansvaret for å sørge for å gjennomføre en rekke øvelser i tunnelene rundt omkring i regionen.

I tillegg til praktiske øvelser har Vegvesenet også gjennomført teoretisk opplæring med nesten alt brannpersonell i Midtre Hålogaland, samt at det er gjennomført en rekke «skrivebordsøvelser».

Tente på bil i Kjøpsviktunnelen

Onsdag 26. juni ble den nye brannbilen overlevert det lokale brannvesenet, og deretter ble den satt rett i aksjon. Samme dag ble det arrangert en brann- og redningsøvelse i Kjøpsviktunnelen for å trene slukking og redning i forbindelse med en bilbrann.

- Vi tente på en bil inne i tunnelen og gjorde dette så realistisk som mulig slik at vi får testet den nye brannbilen, forklarer Mikalsen.

Målet for øvelsen var å øve på redning i tunnel og samarbeid mellom de ulike aktørene på skadestedet, samtidig som de fikk testet kommunikasjon opp mot 110-sentralen og Vegtrafikksentralen.

Råd ved tunnelbrann

På Statens vegvesens nettsider finner du gode råd til hvordan du som trafikant skal oppføre deg hvis du møter flammer eller røyk i en tunnel.