Vegvesenet har derfor bare ett endelig tilbud på kontrakten. Tilbudet er fra arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS.

- Vi er glade for at markedet har tatt den store utfordringen det er å gi seg i kast med en så stor og kompleks kontrakt som Kvitsøy-kontrakten. Men tilbudet ligger over det som var forventet, og nå skal det kontrollregnes og vurderes opp mot budsjett og anskaffelsesregelverket, sier fungerende regionvegsjef, Tone Oppedal.

Hun regner med at Statens vegvesen vil ta en endelig avgjørelse i løpet av august.

Fem var interessert i å konkurrerer om kontrakten. Se hvem det var her.