Tunnelsystemet som skal bygget ved Kvitsøy på E39 Rogfast.
Tunnelsystemet som skal bygget ved Kvitsøy på E39 Rogfast. (Illustrasjon: Norconsult/ Statens vegvesen)

Tre får komme med tilbud på kjempekontrakt

Statens vegvesen har bestemt hvilke tre entreprenører som får komme med tilbud på den største E39 Rogfast-kontrakten.

Statens vegvesen har invitert tre entreprenører til å delta i konkurransen om den største Rogfast-kontrakten.

Disse tre skal nå gi tilbud:

  • Implenia/Stangeland AS
  • Marti tunnel AG
  • Skanska Norge AS

- Vi er fornøyde med at vi har tre godt kvalifiserte entreprenører med i den videre prosessen. Nå ser vi frem til neste fase, som er at entreprenørene skal kalkulere og levere pristilbud med frist 25 mars. Deretter starter forhandlinger for å avklare hvordan entreprenøren har tenkt å gjennomføre oppdraget og til hvilken pris. For å bli enige om den videre fremdriften planlegger vi møter med hver enkel entreprenør så raskt som mulig, sier prosjektleder for Rogfast i Statens vegvesen, Tor Geir Espedal.

Salini Impregilo og PNC Norge AS er ikke inviterte med i den videre konkurransen.

Kontrakten er estimert til 3-3,5 milliarder kroner. I kontrakten inngår bygging av 20 kilometer tunnel, to ventilasjonssjakter på ti meter i diameter som skal 250 meter ned fra Kvitsøy til hovedløpene.

I tillegg skal entreprenøren som får kontrakten bygge og fire kilometer vei i dagen og fem bruer på Kvitsøy.

Forsiden nå