Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland, på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS.
Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland, på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS.

Skal prosjektere utbedring av dam

Multiconsult skal prosjektere utbedring av dammen ved Rismålsvatnet i Sørfold kommune i Nordland.

Publisert

Prosjektet omfatter prosjektering og byggeledelse ved utbedringer av dammen ved Rismålsvatnet, en steinfyllingsdam fra 1944 som fungerer som inntaks- og reguleringsmagasin for Kvarv kraftverk.

Dammen er senere bygget om med flomløp over en betongplatedam. Anleggsarbeidene er planlagt med oppstart sommer 2020.

- Dette er et spennende oppdrag, som vi er svært glade for å ha vunnet. Multiconsult har lenge jobbet med liknende prosjekter og vi har opparbeidet oss mye erfaring og spesialkompetanse innen dam-rehabilitering, sier Lars Jørgen Saaghus, seksjonsleder for Dammer og Undergrunn.

Arbeidet utføres på oppdrag av Indre Salten Energi Produksjon AS.

Multiconsults har relativt lang erfaring for tekniske rådgivningstjenester innen damrehabilitering. Nylige rehabiliteringsprosjekter inkluderer Dam Kistefoss i Asker kommune og Dam Erretjørn i Eigersund kommune. Til felles med mange eldre dammer har disse dammene en dårlig dokumentert forhistorie og at det er viktig å finne gode løsninger som tilfredsstiller både tekniske, estetiske, miljømessige og økonomiske krav.

STILLING LEDIG: