- Berglaboratoriet er et ledende forsknings- og utviklingslaboratorium, og skal være en verktøykasse for våre kunder og samarbeidspartnere, sier forskningsleder i Sintef Lisbeth Alnæs.

Sintef og NTNU har fått nytt berglaboratorium

Det nye berglaboratoriet i Trondheim tilbyr unike tjenester til tiltakshavere og entreprenører som skal bygge i og av berg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Samarbeidet med NTNU, gjør at vi kan tilby unike tjenester innen flere områder, for eksempel borbarhet. Vi kan jobbe med bergsikring, svelleproblematikk og naturstein under ett og samme tak, sier laboratorieleder Joakim Eggen i Sintef.

Bergmekanisk presse og testing av bergbolter

Berglaboratoriet består av flere laboratorieenheter, som nå er samlet under ett tak. Det nye anlegget huser blant annet Sintefs og NTNUs bergmekaniske laboratorium og -feltutstyr, ingeniørgeologisk laboratorium og Sintefs natursteinslaboratorium.

I tillegg er NTNUS oppredningslaboratorium, kjemisk-mineralogisk laboratorium og sliplaboratoriet del av det nye laboratorieanlegget.

Med Berglaboratoriet får Sintef og NTNU helt nytt prøveprepareringsutstyr for ingeniørgeologisk testing, samt en oppgradert rigg for testing av bergbolter. SINTEF har også investert i en multifunksjonell, bergmekanisk presse.

- Berglaboratoriet slik det fremstår i dag, er utviklet gjennom mange års samarbeid mellom NTNU og SINTEF, og med dyktige master- og doktorgradsstudenter involvert. Dette samarbeidet vil vi fortsette med. Berglaboratoriet er et ledende forsknings- og utviklingslaboratorium, og skal være en verktøykasse for våre kunder og samarbeidspartnere, sier forskningsleder i SINTEF Lisbeth Alnæs.

Energiløsningene er bedre enn dagens forskriftskrav

Berglaboratoriet er på totalt 2600 kvm og har kostet 120 millioner kroner å bygge.

Entreprenøren NCC har brukt sitt miljøkonsept «Bærekraftig byggeplass» i byggeprosessen.
Nybygget på Valgrinda er bygget for å teste ut nye løsninger for redusert energibehov og egenproduksjon av energi.

Løsningene i bygget er bedre enn dagens energikrav i byggteknisk forskrift. Integrasjonen med NTNUs energisystemer og nabobygg gir også nyttige erfaringer som kan brukes i den planlagte utbyggingen av NTNUs campus i Trondheim.

Powered by Labrador CMS