Anleggsfilm.no Kroon Maskin
Anleggsfilm.no Kroon Maskin

Pukkverksalve under tøffe forhold på 1040 moh

Tettboret salve ladet i tett snødrev.

Publisert

Torsdag 5. desember ble ei pukkverksalve satt av under svært krevende værforhold i Grøneli Fjelltak på Vaset i Valdres. Salva var på kun 10.000 fastkubikk, men gjorde særdeles mye ut av seg da det var tett bormønster og ladet hardt på grunn av krav om lite piggstein.

Grøneli Fjelltak er opprettet for, og brukes kun for, vedlikehold av Panoramaveien. Dette er en høytliggende grusvei gjennom stølsriket i fjellene mellom Valdres og Hemsedal som krever mye vedlikehold. Man la fjelltaket på det høyeste punktet (1040 moh) for å lette transport av grus ut på veien.

Boring, lading og avfyring ble gjort av basene Jarle Grøndalen og Ivar Kroon, samt Henning Strand og Eirik Aasdokken i Kroon Maskin AS.  Knusing blir gjort av Brødrene Snortheimsmoen. Veilaget regner nå med å ha dekket sitt grusbehov for de neste 4-5 årene. 

Video er laget av Erik Eggum i Anleggsfilm.no,  som har spesialisert seg på foto/video for anleggsbransjen.