Snøen på hjulet på den løftede akselen, viser at er kjørt en stund med akselen løftet.
Snøen på hjulet på den løftede akselen, viser at er kjørt en stund med akselen løftet.

Boggi-bom ga saftig gebyr

Det gjelder å ha bryterne riktig innstilt når man kjører vogntog.

Publisert

Statens vegvesen region nord avholdt en tungbilkontroll mandag 9. til tirsdag 10. desember på E6 Kvenvikmoen i Alta i Finnmark.

16 tunge kjøretøy ble kontrollert. Alle bilene var rett utstyrt og hadde alt i orden, bortsett fra et vogntog der sjåføren hadde gjort en dyr bommert:

Vogntoget kom inn på vekta med 9600 kg overlast på en aksel. «Premien» for dette ble et overlastgebyr på 74.100 kroner til bileieren.

- Sjåføren var, etter eget utsagn, ikke klar over at boggien var oppe. Sjåføren oppga at han hadde løftet boggien i en bakke og så trodde han at han hadde senket den igjen uten at det var tilfelle. Det skal ha vært en forveksling av brytere med i bildet, sier senioringeniør Sten-Kristian Berg i utekontrollseksjonen i Statens vegvesen region nord.

Etter at gebyret var skrevet, kunne sjåføren senke akselen og kjøre lovlig videre med lasten.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS