Byggegropen har et areal på størrelse med seks fotballbaner, og vil utgjøre et stort fotavtrykk på Fornebu sør.
Byggegropen har et areal på størrelse med seks fotballbaner, og vil utgjøre et stort fotavtrykk på Fornebu sør.

Første store Fornebubanekontrakt ute i markedet

Entreprisen består blant annet av riving, sprengning og utgraving av 600.000 fm3 (antatt ca. 40% løsmasser og 60% berg).

Publisert

Fornebubanen er det største T-baneprosjektet i Norge i nyere tid, og nå kunngjøres den første store entreprisen. Den består av grunnarbeider på Fornebu stasjon og base på Fornebu sør.

Byggingen av banen starter i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027.

Hovedmengden av arbeidene i denne entreprisen er:

  • Riving av eksisterende bygningsmasse på Fornebu sør, til sammen ca. 75.000 m2 bygningsmasse.
  • Sanering av bygningsmassen, opplasting, transport og deponering på godkjent mottak.
  • Utgraving og sprengning av byggegrop, ca. 600.000 fm3 antatt ca. 40% løsmasser og 60% berg.
  • Spunting og sikring, injeksjon for tett byggegrop
  • Opplasting, transport og deponering av lett forurensede løsmasser til godkjent mottak
  • Opplasting, transport og deponering av sprengstein til godkjent mottak 

8 km lang bane

Arbeidene antas å være mest aktuelle for de litt større grunn- og riveentreprenørene. Kontrakten er basert på NS 8405 og Statens vegvesens prosesskode. Planlagt signering av kontrakt er juli 2020 og antatt oppstart for arbeidene er oktober 2020.

Byggegropen har et areal på størrelse med seks fotballbaner, og vil utgjøre et stort fotavtrykk på Fornebu sør.

Fornebubanen skal bli en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Fornebubanen knyttes opp mot det eksiterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir 12 minutter.

- Håper dette vil være en attraktiv kontrakt

I desember 2019 ble forespørsel av tjenestene eiendomsbesiktigelse, støy- og vibrasjonsmåling, setningsnivellement og støymåling sendt ut på anbud. Det ble også sendt ut en sjøledningsentreprise som rettet forespørsel til noen entreprenører, men grunnentreprisen på Fornebu sør representerer den store igangsettingen.

- Dette markerer en viktig milepæl for oss. Vi er fornøyde med å være ute i markedet, etter en periode med planlegging, prosjektering og tilrettelegging. Fornebubanen håper dette vil være en attraktiv kontrakt og at mange entreprenører melder sin interesse i konkurransen, sier Line Johanne Strætkvern Pedersen, prosjektleder i Fornebubanen.