Bane Nor innfører nye kontraktskrav:

Illustrasjonsbilde fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.
Illustrasjonsbilde fra Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Maksimalt to underentreprenør-ledd

Og det er også nye krav til faglært- og lærling-andel i entreprisekontraktene.

Publisert

- Som offentlig byggherre har Bane Nor et særlig ansvar for å utvikle en bærekraftig leverandørkjede og arbeide for en seriøs bygge- og anleggsbransje. Vi spisser nå våre krav til samfunnsansansvar i kontraktene og vil fremover ta en tydeligere rolle i arbeidet med bærekraftig utvikling og langsiktig verdiskaping, skriver Bane Nor i en nyhetsmelding.

Bane Nor ønsker å legge til rette for og bidra til at leverandørene utvikler miljøvennlige løsninger, tilbyr ryddige og seriøse forhold på arbeidsplassen for sine ansatte og innleide, utvikler fagkompetanse og sikrer fremtidig rekruttering til bransjen.

Nye entreprisekrav

Fremover vil alle nye kontrakter i Bane Nor inneholde et eget kapittel om samfunnsansvar. Kravene vil stå samlet.

Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter):

  • Pliktig medlemskap i StartBank. Medlemskap kan søkes her
  • Elektronisk kontroll i sanntid av HMS-kort på bygge- og anleggsplassen
  • Ledd underentreprenører (maks 2 ledd)
  • Krav om faglært bemanning (minimum 40 % faglærte)
  • Krav om lærlinger (minimum 7 % lærlinger)

Bane Nor skal tydeliggjøre samfunnsansvarskrav i kontraktene og jobbe systematisk med kontroll av etterlevelse blant annet gjennom digitalisering av oppfølging, flere revisjoner og stedlige kontroller.

leverandørene og deres underleverandører vil bli ansvarliggjort for å sikre seriøse arbeidsforhold og dokumentert etterlevelse av Bane Nors krav. Eventuelle avvik løftes raskt til ledelsesnivå.

Bane Nor samarbeider med andre byggherrer, utveksler informasjon og deler erfaringer systematisk.

- Ser frem til spissede krav

- Byggherrer og leverandører må stå sammen for å sikre ryddige og seriøse arbeidsforhold, høy faglig kompetanse og god rekruttering til bygge- og anleggsbransjen. Jeg ser frem til at Bane Nor nå spisser sine samfunnsansvarskrav og styrker kontraktsoppfølgingen, det gjør det lettere for oss å sikre etterlevelse hos leverandørene og konkurranse på like vilkår. Vi ser frem til et godt og bærekraftig samarbeid med alle våre leverandører, sier direktør for anskaffelser i Bane Nor, Cathrine Loennecken.

Å jobbe med bærekraftig leverandørutvikling er ikke en statisk øvelse. Bane Nor vil jobbe sammen med bransjen for kontinuerlig forbedring og vil spisse egne krav ytterligere som følge av endrede behov og endret teknologi.