På topp i Norge.

Rett på nyåret ble Volvos 75-tonns beltegraver overlevert med maskinansvarlig Karsten Gryte (fra venstre), Olav Stangeland og Tor Anders Skjæveland tilstede.
Rett på nyåret ble Volvos 75-tonns beltegraver overlevert med maskinansvarlig Karsten Gryte (fra venstre), Olav Stangeland og Tor Anders Skjæveland tilstede.

Ble største Volvo-kunde

Stangeland med 63 Volvo i 2019

Publisert

Da distriktssjef Tor Anders Skjæveland i Volvo Maskin AS gjorde opp status for maskin­salget i Rogaland i 2019 var det Stangeland Maskin AS som toppet listen. Og ikke bare det, maskinentreprenøren ble også største Volvo-kunde i Norge siste år hos Volvo Maskin.

Listen Skjæveland presenterer i møte hos Stangeland teller i alt 63 nye Volvo-maskiner for 2019 som er fordelt slik:

  • 7 kompakte hjullastere (L35)
  • 8 rammestyrte dumpere (A25-A45)
  • 26 hjullastere (fra L60H til L220H)
  • 13 beltegravere
  • 9 hjulgravere

I de fleste av maskinkjøpene er Skjæveland i kontakt med både konsernsjef Olav Stangeland og maskinansvarlig Karsten Gryte.

- Vi har en tett og åpen dialog hvor vi ser på samarbeid, behov og løsninger. Stangeland Maskin har et veletablert system i sin maskinstrategi, og vår jobb er å følge opp leveranser, service og å være på plass når det kreves, uttaler Skjæveland.

Fast opplegg

- Normalt går maskinene våre 8000-9000 timer før de skiftes ut. Selv om vi har et fast opplegg kan antallet nyanskaffelser variere noe fra år til år, og i 2019 var antallet noe høyere enn normalt og passerte 100. Også et 30-talls Cat ble kjøpt, sier Gryte som også har ansvaret for bruktomsetningen.

- Og hva med 2020 etter fjorårets rekordsalg, Skjæveland?

- Det vil tiden vise, men starten har i alle fall vært meget lovende etter at vi nylig overleverte 75-tonneren Volvo EC750 på belter til Stangeland.

- Og det er en maskin som settes inn i forsterkningsarbeider av Dam Lyngsvatn, Lyses største og heleide vannmagasin. Der skal den rive ned stein i røysa og mate to andre maskiner som tar hånd om selve plastringsarbeidene på dammen. Den skal bli mer solid og være klar for fremtiden, føyer Gryte til.