NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med fredagens krisepakke fra regjeringen, en kontantstøtte til mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden.
NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med fredagens krisepakke fra regjeringen, en kontantstøtte til mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden.

Fornøyd med 20 milliarder cash

Regjeringen presenterte fredag morgen en kompensasjonsordning for bedriftene til mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden.

Publisert

Staten dekker kostnader til bedriftene som er rammet av koronautbruddet i form av en kontantstøtte.

NHO har bedt om en slik ordning, har gitt innspill til dette arbeidet, og støtter ordningens utforming.

Pakken ble presentert på en felles pressekonferanse regjeringen holdt sammen med NHO, LO, Finans Norge og Virke.

- En tsunami har rammet norske bedrifter og norske arbeidsplasser. Vi har ikke sett maken. Omsetnings- og produksjonssvikten i mange bedrifter, i mange bransjer, har aldri vært større. I flere bransjer har all omsetning forsvunnet over natten, sier adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Samtidig som bedriftene har mistet store deler av inntektene sine, har de fremdeles store, faste utgifter de må dekke. Tre av ti bedrifter sliter nå med å betale regninger som forfaller om kort tid. For disse bedriftene monner det ikke med lån, og utsetting av skatter og avgifter alene.

- I dag har vi tatt et skritt i riktig retning, for å hjelpe bedrifter som nå ikke kan betale regninger. NHO har jobbet tett med regjeringen, finansnæringen og næringslivsorganisasjonene, for å fastsette et rammeverk for en kompensasjonsordning for bedrifter med inntektsbortfall grunnet koronakrisen, sier NHO-sjefen.

Det blir lagt opp til at ordningen vil ha et omfang på 10-20 milliarder kroner i måneden, avhengig av hvor mange bedrifter som kommer til å benytte seg av den. Kompensasjonen skal i utgangspunktet gjelde for to måneder, men kan bli forlenget.

- NHO vil arbeide for en ordning som er kraftfull, enkel, treffsikker, har vide nok rammer og som når ut til bedriftene raskt. Det er også godt å høre fra finansministeren at ordningen vil justeres, om nødvendig. NHO vil være de første til å si ifra hvis vi fortsatt ser at sunne bedrifter går under – da må det mer til, sier Ole Erik Almlid.

Dagens kompensasjonsordning vil ikke treffe alle, men den skal innrettes slik at den treffer de som nå desperat trenger kontanter. I løpet av den neste uken skal detaljene for ordningen landes og presenteres neste fredag.

Kravene innfridd

Det er ikke mange dager siden transport- og logistikkbransjen, sammen med andre næringer, satt i møte med næringsminister Iselin Nybø og stilte strenge krav for å dempe virkningene av koronaviruset.

Nå må mange av kravene som NHO LT-leder Are Kjensli, NHO-sjef Ole Erik Almlid og andre ledere for NHOs landsforeninger sies å være innfridd.

Transport- og logistikknæringens strenge krav til Regjeringen baseres på at koronaviruset er en trussel for både nasjonal og internasjonal transport.

Ifølge adm. direktør Are Kjensli i NHO LT har mange bedrifter i NHO-næringen merket koronavirkningen i flere uker.

Virkningene fra Kina startet for de oversjøiske volumene og for flyfrakten allerede rett over nyttår. Nå ser vi også en reduksjon i transporten til/fra kontinentet for både vei og bane og Short Sea, ifølge NHO LT-sjef Are Kjensli.

En håndstrekning

Regjeringens krisepakke for små og mellomstore bedrifter gir tilgang til kontanter slik at faste og løpende kostnader kan dekkes når omsetningen blir helt eller delvis borte. Dermed kan bedriftene forhåpentligvis overleve dagens restriksjoner og gjenoppta sin virksomhet når forholdene normaliseres.

Alle detaljer omkring den nye ordningen er ennå ikke på plass, men myndighetene vil bruke kommende uke på å etablere en digital og enkel løsning.

- NHO har jobbet sterkt for å få til en slik ordning for å redde mindre bedrifter. Ordningen har en del likheter med den danske, men er tilpasset norsk næringsliv, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Størrelse på støtten vil bli basert på nøkkeltall for den enkelte bransje. Beløpene vil dermed bli sjablongbasert og ikke spesielt tilpasset den enkelte bedrifts kostnadsstruktur.

- Dette har vært nødvendig for å få til en rask etablering, og Finans Norge regner med at pengene vil være på bedriftenes konto om to til tre uker. Selvsagt forutsatt at bedriften registrerer seg straks myndighetenes portal er klar, sier Stordrange.

Skulle bedriften ha et akutt likviditetsbehov, vil nok banken kunne forskuttere penger. Dette forutsetter selvsagt at bedriften er kvalifisert for ordningen.

- Denne ordningen skulle passe godt for våre turbuss-, flybussekspress- og ekspressbusselskaper, som er direkte og hardt rammet av koronakrisen. Man har tidligere senket merverdiavgiftssatsen og størrelse på arbeidsgiveravgiften, men det hjelper jo lite når man ikke har omsetning og alle ansatte er permittert, sier Stordrange.

Det er viktig å få frem at det denne gangen ikke dreier seg om kreditt. Det er tvert imot et tilskudd, som ikke skal tilbakebetales.

- Dette er nok samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hvis først en bedrift ikke kan betale regningene, må leverandørene avskrive tapet. Dermed kan også leverandøren gå konkurs, og vedkommendes kreditorer vil i neste omgang få problemer. Via denne støtten unngår man en dominoeffekt, som ville vært svært skadelig for hele næringslivet, sier Stordrange.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS