Illustrasjonsbilde fra arkivet.
Illustrasjonsbilde fra arkivet.

Vil ha tiltak til anleggsbransjen

Norsk Arbeidsmandsforbund har over 13.500 organiserte arbeidere i anleggsbransjen. Nå ber forbundet om offentlige grep slik at alle i bransjen har en jobb å gå til også etter at pandemien er over.

Publisert

Korona-pandemien og de økonomiske følger som dette har medført, innebærer at store deler av Norge har stoppet opp. Under tidligere finansielle kriser har tiltakspakker for anleggsbransjen vært svært verdifulle og opprettholdt viktige deler av sysselsettingen både i anleggsbransjen og i tilstøtende næringer:

- Vi registrerer at fylker som Viken, Innlandet og Trøndelag tar grep og framskynder iverksettingsklare prosjekter for å sikre at aktiviteten ikke stopper opp. Det er viktig at kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige byggherrer tar grep og øker takten med å få nye prosjekter ut i markedet, skriver forbundet i en pressemelding.

- Det er nå viktig ikke å stoppe prosjektering, men heller framskynde dette for å unngå et stort vakuum i bransjen i etterkant. I tillegg har Norge et stort etterslep på vann og avløpsprosjekter og staten må nå øremerke midler til kommunene for å iverksette utbedring av disse. Dette vil også føre til inntekter til kommunene ved at skatter og avgifter fra bransjen ikke stopper opp, står det videre i meldingen.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer. Forbundet organiserer også øvrige grupper som ikke kommer under bestemte fag- eller industriforbunds virkeområder. Herunder ungdommer som er under utdanning rettet mot forbundets virkeområder.

Permitteringer

Norsk Arbeidsmandsforbund ber om at det raskt må komme på plass løsninger for å unngå permitteringer.

Og tiden må økes mener forbundet:

- Permitteringstiden må straks økes til 52 uker, for å hindre oppsigelser av fagarbeidere som allerede nærmer seg 26 ukers permittering.

Karantene lokalt

Lokale karantenebestemmelser i enkeltkommuner gjør det problematisk for norske entreprenører å få ansatte og vareleveranser på plass for å drifte anlegget.

Forbundet ber om at det finnes løsninger som både ivaretar kommunenes behov for smittevern og samfunnets behov for aktivitet.

STILLING LEDIG: