Nå er det gjennomsnittsmåling av fart i Mælefjellstunnelen og Ålesundstunnelene. Målingene startet mandag 6. april kl. 12.00.
Nå er det gjennomsnittsmåling av fart i Mælefjellstunnelen og Ålesundstunnelene. Målingene startet mandag 6. april kl. 12.00.

Hareide glad for gjennomsnittsmåling i tunneler

Mandag 6. april klokken 12 startet gjennomsnittsmåling av fart i Mælefjellstunnelen (Telemark) og Ålesundstunnelene (Møre og Romsdal).

Publisert

I februar innvilget Samferdselsdepartementet søknad fra Statens vegvesen om at gjennomsnittsmåling, eller såkalt streknings-ATK, skulle iverksettes i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) på riksvei 658 i Møre og Romsdal, samt i Mælefjelltunnelen på E 134 i Telemark.

Nå er nødvendig måleutstyr og skilting på plass, og Statens vegvesen har startet målingene.

De aktuelle strekningene har alle dokumentert høy gjennomsnittsfart. Ålesundstunnelene har også hatt mange ulykker, mens det i Mælefjelltunnelen «jevnlig» er målt hastigheter på over 200 km/t.

- Vi har lyttet til bekymringene som er kommet i forbindelse med høy fart i disse tunnelene, og vi har lyttet til de faglige rådene vi har fått. Jeg er glad for at vi nå får gjennomsnittsmåling av fart i disse tunnelene, sier Hareide.

- I vår vurdering legger vi vekt på at andre kontrolltiltak i tunnel er praktisk vanskelig å gjennomføre, og vil utsette kontrollpersonellet for risiko. Med økt ulykkesrisiko som følge av dokumentert høy gjennomsnittsfart og hyppige fartsovertredelser, er vurderingen av alternative virkemidler at streknings-ATK vil være det beste og mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltaket i disse tunnelene. Tunnelulykker har som kjent svært alvorlig skadepotensiale, sier samferdselsministeren.